Herobild

Urban Studio

Urban Studio är ett dynamiskt och tvärvetenskapligt forskningsprogram inom hållbar stadsutveckling. Forskningsprogrammet har sin bas vid Högskolan i Gävle.

Studion producerar nya forskningsfronter med visionen att öka mänskligt välbefinnande under rådande urbanisering samtidigt som livskraften hos ekosystemen och biosfären stärks. Studion strävar efter samverkan även med aktörer utanför akademin för att mer direkt positivt bidra med en hållbar stadsutveckling.

Nyheter

"När jag känner doften så kommer minnena tillbaka"

2020-10-12 Forskare vid Högskolan i Gävle utvecklar en app som ska inspirera boende och personal på vård- och omsorgsboenden till att använda trädgården för att främja välbefinnande och hälsa.
Läs hur digtal teknik och trädgårdar kan användas på omsorgsboenden

Stephan Barthel på IVAs 100-lista 2020

2020-09-02 Stephan Barthel, föreståndare för Urban Studio, har av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, utvalts som en av 100 forskare i Sverige.

Stephan kommer att tala om företagsforskarskolan "Future-Proof Cities". En unik satsning på forskning inom hållbar stadsutveckling i nära samverkan med näringslivet.

I en kort film förklarar han hur vi nu samtidigt måste hantera den enorma globala urbaniseringen, en digital revolution, klimatkris och växande sociala klyftor. Titta här

Mexico Citys historia visar hur vi kan behålla naturen i staden

2020-09-01 Att förstå historien, hur människorna har anpassat våtmarksområdet för att det ska kunna överleva, är viktigt för att skydda naturliga områden i städer, säger Maria Schewenius, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Forskare: Andra länder kan lära av Sverige vid social distansering

2020-04-27 I två rapporter visar Google att under social distansering får naturkontakt större betydelse för människors välbefinnande. Det samstämmer med tidigare forskning vid Högskolan i Gävle.

Ju hälsosammare natur desto större hälsoeffekt

2020-04-03 - Vår forskning visar att för människor som har djup relation till naturen, blir en ekologiskt rik natur läkande, helande och återhämtande på ett mycket starkare sätt, säger Matteo Giusti, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Nu söker vi doktorander!

2020-03-30 Nu söker vi doktorander till projekten inom Future-Proof Cities.
Här hittar du aktuell information och annonser

Miljoner till forskarskola för forskning om hållbara städer

2019-12-18 - Vid Högskolan i Gävle bedrivs spetsforskning för en mer hållbar stadsutveckling och forskarskolan kommer att få stor betydelse för att sprida och skapa ny kunskap i samarbete med näringslivet, säger Stephan Barthel, forskningsledare vid Högskolan i Gävle.

Inför FN:s klimatkonferens: "Nu måste vi skydda våra städer"

2019-12-03 - Vi är på väg åt fel håll och måste göra städerna motståndskraftiga mot de naturkatastrofer som klimatförändringarna för med sig. Det är vårt ansvar att skydda de som bor i städer, säger Stephan Barthel, föreståndare för Urban Studio vid Högskolan i Gävle.

Gävleforskare bland de mest citerade i världen om hållbara städer

2019-10-02 "Web of Science", som samlar alla världens vetenskapliga publikationer, visar att Stephan Barthel, grundare av Urban Studio vid Högskolan i Gävle, de senaste 10 åren varit bland de mest citerade forskarna.

Seminarium - Hållbar stadsutveckling

2019-10-02 oktober bjuder vi in till ett seminarium organiserat av det strategiska forskningsområdet Hållbar stadsutveckling. Hör bland annat om ett nytt forskningsprogram om social-ekologisk stadsbyggnad, hur energiåtervinning för ett växthus går till, hur Gävle Kommun planerar framåt och om det uppmärksammade samarbetet med Gavlegårdarna. Anmäl senast 23 september.

Megastäder orsakar skövlad regnskog

2019-09-05 - Den globala urbaniseringen har en koppling till skövlingen av regnskogen i Brasilien, säger Stephan Barthel, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Barn utan känslomässiga band till naturen skyddar den inte

2019-05-10 - Ju mer barn identifierar sig med staden, desto mindre är de benägna att arbeta för naturen och skydda den i framtiden, säger Matteo Giusti, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Koncentrera inte stadens folkflöden för mycket

2019-04-23 Koncentreras för många människor till samma plats finns en stor risk att stress och jäkt förtar det positiva, säger Karl Samuelsson, doktorand i miljöteknik vid Högskolan i Gävle.

Forskare vid Högskolan i Gävle: "Gör inte socialekologi till ett modeord bland andra"

2019-02-15 - 60 procent av de vetenskapliga artiklar vi tittade på använde begreppet utan att definiera vad de menade med det och då blir det bara ett modeord eller ”buzzword” och det är ingen som vinner på det, säger Johan Colding, som är forskningskoordinator vid Urban Studio.

Nyheter 2018

Inför FN:s klimatkonferens: "Nu måste vi skydda våra städer"

2018-11-29 Vi vet att vi gör fel, ändå gör vi det. För att komma åt de utmaningar vi står inför när det gäller att få vår värld att räcka längre så krävs det förändringar i vårt beteende. Det här är temat i nya avsnittet av HiG-podden.

Nya megastäder för 2.7 miljarder människor till 2050

2018-11-28 Urban Studio vid Högskolan i Gävle är huvudtalare vid Sveriges viktigaste mötesplats för smarta städer. Jag och Stephan Barthel kommer att ta upp alla utmaningar vi står inför då människan nu påverkar allt på hela planeten, säger Johan Colding som är forskningskoordinator vid Urban Studio.

Vi förstår miljöproblemen men vi ändrar oss inte

2018-11-15 - Hållbarhetsutmaningarna bottnar i ett mänskligt beteende som måste förändras, att skapa den beteendeförändringen, säger Noah Linder doktorand i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle.

Johan Colding om Urban Studio

2018-11-06 - Jag tror att Högskolan i Gävle och Urban Studio inom några år är internationellt känd som ett av de främsta lärosätena för hållbart stadsbyggande, säger Johan Colding som är docent i naturresurshushållning.

HiG-podden: Johan Colding vill flytta in naturen i staden

2018-10-26 - Klimatförändringarna börjar sätta sina spår i vår omgivning. En som forskar kring hur vi kan göra våra städer mer motståndskraftiga är Johan Colding, docent i naturresurshållning.

Hur smart är egentligen den smarta staden?

2018-10-24 - Vi vill visa hur man kan bygga smarta städer bättre, där man tar mer hänsyn till naturens villkor, för inget är så smart som naturen, säger Johan Colding, forskare vid Urban Studio, Högskolan i Gävle.

Jason Pomeroy tar historien in i framtiden

2018-10-16 The Secretariat, Rangoon, en gång centrum för den brittiska kolonialadministrationen i Burma. Den unge världsberömde arkitekturprofessorn från Singapore, visar hur man kan ta med den kunskap som finns i historiska byggnader in i framtiden. Välkommen till öppen föreläsning på Högskolan i Gävle 18 oktober.

Postdoktor i social-ekologisk design

2018-10-16 Vi söker en driven disputerad person inom området social-ekologisk design eller motsvarande.

Seminarium - Smart Cities in the Anthropocene

2018-10-16 Möt Stephan Barthel och Johan Colding samt flera framträdande namn kring hållbar stadsutveckling på detta två dagars seminarium där du har möjlighet att ställa frågor och diskutera kring ämnet.

Salamandrana som förändrade stadsbarnen

2018-08-28 - När stadsbarn fick ansvaret för att hjälpa utsatta salamandrar, förändrades barnens värderingar och känslor för naturen på djupet, säger Stephan Barthel, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Urban Studio i media

Gefle Dagblad: Så ska äldre må bättre – med hjälp av fåglar och insektshotell

2020-10-15 Vi vill ta vara på trädgårdens hälsofrämjande resurser och inspirera människor att gå ut och använda den utemiljö som finns. Det behöver inte vara en stor trädgård, det räcker att man tar sig till en uteplats med bänkar och träd, säger Marita Wallhagen, forskare med erfarenhet av digitala verktyg och grön arkitektur.

Arbetarbladet: Så ska äldre må bättre – med hjälp av fåglar och insektshotell

2020-10-15 En app som främjar hälsa, biologisk mångfald och miljömässig hållbarhet till nytta för äldre och funktionshindrade. Det utvecklar forskare vid Högskolan i Gävle.

Äldre i Centrum: Forskarnas app ska locka äldre till trädgården

2020-10-13 Eva Dahlkvist vid Högskolan i Gävle har undersökt hur trädgårdar kan användas i äldreomsorgen. Tillsammans med andra forskare har hon nu skapat ett digitalt verktyg som ska motivera till utevistelser.

Sveriges Radio P4 Gävleborg: Forskare från Gävle gör trädgårdsapp för att främja äldres hälsa

2020-10-12 "Jag såg hur trädgården kan stimulera alla sinnen, väcka minnen som ofta ligger längre tillbaka och hur trädgårdens grönska kan få de boende att må bättre och det är det vi vill använda trädgården till", säger Eva Dahlkvist.

IT-hälsa: “Med det här materialet kan ingenting gå fel"

2020-10-12 "Jag minns en röst från personalen: “Med det här materialet kan ingenting gå fel och det är så positivt att få lära sig om natur, blommor och fåglar. Man kan titta på en fågel och så kan man höra hur fågeln sjunger och prata om den", säger Eva Dahlkvist.

Forskning.se: ”När jag känner doften så kommer minnena tillbaka”

2020-10-12 Vid Högskolan i Gävle utvecklar forskare en app som ska inspirera boende och personal på vård- och omsorgsboenden till att använda trädgården för att främja välbefinnande och hälsa.

Forskning.se: Mexico Citys historia visar hur vi kan bevara stadsnatur

2020-09-01 Att förstå historien, hur människorna har anpassat våtmarksområdet för att det ska kunna överleva, är viktig kunskap för att skydda naturliga områden i städer, säger Maria Schewenius, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

SVT Gävleborg: Nu ska forskare ta reda på hur vi påverkas av social distansering

2020-06-08 – Det här kommer inte vara den sista krisen vi drabbas av. Städer måste kunna fungera även under kriser. Det här är ett ypperligt tillfälle att lära sig av, säger Karl Samuelsson, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Sveriges Radio P4 Gävleborg: Gävleforskare vill veta hur social distansering påverkar människor

2020-06-08 Forskare vid Högskolan i Gävle ska nu ta reda på hur vi människor påverkas i tider av social distansering. "Det här med social distansering påverkar oss alla. Den typen av isolering kan vara väldigt skadlig för folkhälsan", säger Karl Samuelsson, doktorand på Högskolan i Gävle.

SocialPolitik: Barn utan känslomässiga band till naturen skyddar den inte

2020-04-29 Matteo Giusti, miljöforskare på Högskolan i Gävle, menar att vi nu skapar städer där många barn saknar möjlighet att kunna vara utomhus i en miljö som inte är steril, eller designad bara för människor.

Gefle Dagblad: Efter coronautbrottet – fler ger sig ut i naturen: "En källa till återhämtning och rekreation"

2020-04-26 Matteo Giusti, miljöforskare på Högskolan i Gävle, bekräftar att vistelse i naturen kan påverka hälsan positivt på flera sätt.

– Man utsätts för mindre luftföroreningar, stressnivån sjunker och uppmärksamheten förbättras, säger Matteo Giusti.

Forskning.se: Ju hälsosammare natur desto större hälsoeffekt

2020-04-03 - Den återhämtande effekten av att vistas i naturen blir starkare för den med en stark koppling till naturen, visar forskning från Urban Studio vid Högskolan i Gävle. Och vuxnas koppling till naturen har ett starkt samband med hur ofta de var ute i naturen och lekte utomhus under uppväxten.

Arbetarbladet: Ny forskarskola vid högskolan i Gävle

2019-12-18 - Vi bedriver spetsforskning för en mer hållbar stadsutveckling och forskarskolan kommer att få stor betydelse för att sprida och skapa ny kunskap i samarbete med näringslivet, säger Stephan Barthel, forskningsledare vid Högskolan i Gävle i ett pressmeddelande.

Gefle Dagblad: Hållbar stadsutveckling i fokus för ny forskarskola vid högskolan i Gävle

2019-12-18 Högskolan i Gävle har – som ett av tre lärosäten – tilldelats 25,9 miljoner kronor för starta en företagsforskarskolan med fokus på hållbar stadsutveckling. Med näringslivets insatser omfattar företagsforskarskolan drygt 50 miljoner kronor.

Extrakt: Så får barn bäst kontakt med naturen

2019-10-29 Matteo Giusti, miljöforskare vid Högskolan i Gävle, visar att barn som identifierar sig med naturen är mer benägna att skydda den, och slår fast hur barns relation med naturen stärks bäst. Stiftelsen Skånska Landskaps naturpedagoger omsätter kunskapen i praktiken när de möter tusentals elever i naturen varje år.

Kurera - Forskare:"Barn som förstår naturen skyddar den

2019-10-10 Många barn i städer saknar idag möjlighet att kunna vistas i en utomhusmiljö som inte är steril, eller designad bara för människor. Det påverkar barns förmåga att knyta an till naturen och i förlängningen vilja skydda den menar Matteo Giusti, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

OmVärlden: "Så ska framtidens städer bli klimatsmarta - nu möts världens borgmästare i Köpenhamn

2019-10-08 I dag bor mer än hälften av alla jordens invånare i städer och inom några decennier kan det vara upp mot 70 procent. Detta ställer oss inför stora utmaningar, säger Stephan Barthel, forskningsledare vid Urban Studio.

Dagens nyheter: "Barn som förstår naturen tar hand om den bättre"

2019-09-23 Människors koppling till naturen är den psykologiska grund som krävs för att människor ska skydda den, enligt miljöforskaren Matteo Giust, forskare vid Högskolan i Gävle.

Arkitekten - Miljöforskare: Växande städer orsakar skövlad regnskog

2019-09-19 Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning, Arkitekten skriver om hur Stephan Barthel, forskningsledare vid Urban Studio, ser att snabb urbanisering förstör den bästa odlingsmarken och där finner en direkt koppling till att regnskog skövlas.

Forskning.se - Megastäder orsakar skövling av regnskog

2019-09-18 Forskning.se skriver om att Stephan Barthel, forskningsledare vid Urban Studio, visar att när städer växer försvinner jordbruksmark, vilket bidrar till skogsskövling i regnskogar.

Gefle Dagblad - Ätbara blommor och vilda ängar för hyresgästerna i Hemsta

2019-09-16 Gefle Dagblad skriver om hur Marita Wallhagen, arkitekten vid Urban Studio hjälper det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna att skapa bättre utemiljöer där både människor och insekter är glada.

Forskning.se - Därför behövs grönområden på förskolan

2019-08-27 Forskning.se skriver om att Matteo Giusti, forskare vid Urban Studio, visar hur man kan få barn att känna en samhörighet med naturen och att de då också blir mer benägna att vilja skydda den och arbeta med naturfrågor i framtiden.

Kontakt

Föreståndare

Johan Colding

johan.colding@hig.se

08-673 95 39

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-10-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)