Molekylär filtrering


Molekylär Filtrering är akademiskt ett ungt område. Baserat på Vinnova-, industri- och bankfinansierad FoU vid Materialteknik har en ny generation av filtermedia baserade på aerogeler utvecklats. Produkter och processer har patenterats och ett företag (www.aerogel.se) har startats. Filtermediet är recirkulerbart och skall medge en selektiv filtrering. En grundläggande forskning kring filtreringsprocesser och -material startade våren 2007 finansierad av basanslag, industri och en sparbanksstiftelse.

Kontakt: Prof. Mikael Forslund, Dr. Peter Norberg, M.Sc. Ebenezer Twumasi

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-06-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)