Spatial Data Innovation (SDI) –
3D Digitalisering inom Industrin

Spatial Data Innovation projektet fokuserar på 3D digitaliseringsteknik inom industriella tillämpningar och delfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden (genom Tillväxtverket), Region Gävleborg och Högskolan i Gävle.

Projektet ligger inom Högskolans strategiska forskningsområde Intelligent Industri och bidrar till Digitala tjänster och processer, vilket är ett styrkeområde inom den Regionala innovationsstrategin för smart specialisering.

Bakgrund

Rumslig (3D) digitalisering inkluderar tekniker för positionsbestämning och 3D mätning av objekt samt avancerade metoder för visualisering av data. Teknikområdet är under kontinuerlig utveckling, vilket skapar helt nya möjligheter för förnyelse av befintliga produkter eller processer hos företag. Nyare och billigare produkter inom 3D digitalisering blir alltmer tillgängliga. För framgångsrik nyttjande av 3D tekniken hos ett specifikt företag krävs dock kunskapen om teknikens användbarhet, precision, robusthet och flera andra faktorer av relevans för aktuell tillämpning.

Syfte

Projektet syftar till att framförallt små och medelstora företag ska bli mer medvetna om hur 3D digitalisering kan förbättra deras produkter eller tjänster och hur arbetsprocesser kan dra nytta av rumslig digitalisering. På sikt ska detta leda till att företagen och deras produkter och tjänster blir mer konkurrenskraftiga för att skapa tillväxt.

Aktiviteter

Projektet vill skapa en plattform inom 3D digitalisering för regionala företag. Plattformen utgörs av ett kontaktnätverk mellan intressenter av 3D digitalisering samt verksamhet för att utveckla och sprida kunskapen om 3D teknikens möjligheter och begränsningar. Projektet omfattar utvecklingsarbete med avskalade demonstratorer och benchmarks för att studera 3D teknikens innovationspotential utifrån de behoven hos det regionala näringslivet. Kunskapsutbyte sker i ramen för workshops, seminarier oc intervjuer där även potentiella tillämpningsområden identifieras tillsammans med företagen.

Målgrupp

Målgruppen för projektet är i första hand länets små och medelstora företag som arbetar med tillverkning och tjänster oavsedd branschinriktning. Det projektet kan erbjuda intresserade företagen är t.ex.

  • Kunskapsutbyte inom 3D digitalisering genom seminarier, workshops och företagsbesök
  • Hjälp med identifiering av innovationspotential genom 3D teknik inom verksamheten
  • Utvärdering av förändringspotentialen inom branschens/företagens verksamhet genom användning av anpassad 3D teknik.

Projektdeltagare

Stefan Seipel, projektledare
Mohammad Bagherbandi, delprojektledare
Julia Åhlén, delprojektledare
Kuhelee Chandell, doktorand
Fei Liu, forskningsingenjör
Mohammad Aslani, doktorand

Kontakt

Stefan Seipel, projektledare
E-post: stefan.seipel@hig.se
Telefon: 026-64 85 63

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-09-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)