Regionala Alternativa Teknologier för Trafiken i X-län - Ratt-X

RATT-X är ett treårigt projekt som arbetar med systemanalys av – helt eller delvis – regionala värdekedjor för förnybara drivmedel och samspelet mellan dem.

Ratt-X

Vi tar hänsyn till hela kedjan med råvaror, förädling, distribution, försäljning och användning för biogas, biodiesel och el för vägtransporter. Det finns idag många olika valmöjligheter och det råder en utbredd osäkerhet kring vilka lösningar som kommer att vara hållbara och lönsamma på sikt för olika aktörer och för olika ändamål. Samtidigt behöver vi komma bort från de problem som de fossila bränslena bensin och diesel orsakar för människor, klimat och miljö.

Syfte

Syftet med projektet är att genom kunskapsutveckling och samverkan stärka det regionala näringslivet i utvecklingen av koldioxidsnål teknik för vägtransporter och bidra till att Gävleborgs län blir en fossilfri transportregion till år 2030.

Målgruppen är i första hand länets små och medelstora företag som arbetar inom värdekedjorna, som använder fordon och drivmedel, och som levererar eller köper transporttjänster.

Klimatsynk

Projektet omfattas av Klimatsynk, som samordnar regionalfondsprojekt inom Tematiskt område 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer, i alla nio regionalfondsprogram. Klimatsynk är finansierat av EU, Tillväxtverket och Energimyndigheten.

Samverkan Fossilfritt Gävleborg

Under 2018 tar arbetet med fossilfria transporter i Gävleborg fart på allvar! Flera aktörer samverkar nu kring olika arrangemang för att medborgare, företag och offentlig sektor ska kunna bidra i omställningen utifrån sina förutsättningar och behov. För RATT-X är den huvudsaklig målgruppen små och medelstora företag.

Följande aktörer är i dagsläget representerade i samverkansgruppen:

Mellansvenska Handelskammaren

Ovanåkers kommun

Högskolan i Gävle och RATT-X finns också representerade i styrelsen för BiodrivMitt, genom Karl Hillman.

Kommande evenemang

Gävle Dala Drivmedelskonvent 2019 - fokus Gävleborg!

Dagen handlar om hållbara transporter som konkurrensfördel i Gävleborg.

Projektdeltagare

Styrgrupp

  • Högskolan i Gävle
  • Tillväxtverket
  • Region Gävleborg
  • Företagarna
  • Sveriges Åkeriföretag
  • RISE Research Institutes of Sweden

Finansiärer

Logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden består av Europeiska unionens emblem tillsammans med texten Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Gävleborg
Högskolan i Gävle
Kontakt

Projektledare
Karl Hillman, 070-191 45 59, karl.hillman@hig.se       

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-09-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)