Ledarskap för Urban Studio

Urban Studio har ett betydande akademiskt nätverk av internationellt ledande forskare inom social-ekologiska stadssystem, resiliens och spatial morfologi.

Föreståndare för Urban Studio

Stephan Barthel

Docent i Geospatial informationsvetenskap

Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

Akademin för teknik och miljö


E-post: stephan.barthel@hig.se

Telefon: 076-360 57 05

Forskningskoordinator

Johan Colding

Docent i Naturresurshushållning

Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

Akademin för teknik och miljö


E-post: johan.colding@hig.se

Telefon: 08-673 95 39

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-06-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)