Nu kommer Östersjögrannarna för att se omvandlingen av Nordost

2019-05-02 

Stadsplanerare och forskare från grannländerna runt Östersjön kommer nu för att se hur vi arbetar med Gavlegårdarna för mer hållbara bostadsområden, säger Marita Wallhagen, arkitekt och biträdande universitetslektor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle.

Marita Wallhagen

Studiebesök på Nordost

Besökarna från Helsingfors, Riga, Tallinn, Viismi, Cecis och Stockholm, som själva arbetar med olika stadsomvandlingsprojekt, kommer bland annat för att se och lära om hur Högskolan i Gävle samarbetar med Gavlegårdarna för att göra bostadsområden mer hållbara, med mer grönska och fler insekter och med ett större inflytande för de boende.

- Den 7 maj klockan 14.00-15.30 blir det studiebesök på Nordost med en guidad rundtur för att se hur Gavlegårdarna där har jobbat med en total stadsdelsomvandling, något jag också tror kunde vara intressant för media att delta i, säger Marita Wallhagen.

- Våra utemiljöer behöver bli mer attraktiva för människor och få en ökad biologisk mångfald, därför har vi haft pollinerande insekter som fokus.

7 maj en dag öppen för allmänheten

Besöket, som är del av det stora EU-finansierade projektet Central Baltic Interreg, kommer att pågå under tre dagar 6-9 maj och det är framför allt 7 maj som är öppen för allmänheten.

Morgonen 7 maj börjar med en presentation av projektet Augmented Urbans, där Högskolan och Gavlegårdarna samarbetar för bättre boendemiljöer. Därefter följer presentationer från alla besökarna.

- Det är ju intressant att få veta vad som försiggår runt Östersjön och så värdefullt att vi tillsammans kan diskutera möjligheter med ny teknik och mer brukarmedverkan.

Mattias Gustavsson, från Urbio i Stockholm, föreläser därefter för att ge inspiration om hur man kan arbeta med ekosystemtjänster i stadsmiljöer.

Program 6-8 maj

Pollinerande insekter ska flytta in hos Gavlegårdarna när Högskolan hjälper till

SVT om omvandlingen av Nordost

Sveriges radio - P4 Gävleborg, reportage

Projektet ingår i Högskolans stora forskningsprogram Urban Studio med fokus på hållbar stadsutveckling.

Kontakt

För mer information, kontakta:
Marita Wallhagen, projektledare, arkitekt och biträdande universitetslektor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle
Mobil: 070-600 96 68
E-post: marita.wallhagen@hig.seText: Douglas Öhrbom
Foto: Anna Sällberg

Publicerad av: Eva Wännström Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-05-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)