Gå till eugreenalliance
Sök

Systemanalys av vätgaslösningar

Projektets mål är att med hjälp av en systemanalys av värdekedjan för vätgas inom sektorerna industri, energi och transport överbrygga kunskaps­klyftor och hitta synergier hos berörda målgrupper.

Karl Hillman tankar vätgas i en bränslecellsbil.

Figur 1. Karl Hillman tankar vätgas i en bränslecellsbil. Fotograf: Nils Petter Nilsson, bilderna tillhör Region Gävleborg.

Projektet pågick under 2021-2023 med fokus på Gävleborg, med kopplingar till Dalarna. Det övergripande målet är att stimulera regional utveckling genom systemintegration av vätgaslösningar inom industrin, transport­systemet och energisystemet för att därigenom frigöra potentialen att bidra till klimatneutralitet/övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Projektets mål är att med hjälp av en systemanalys av värdekedjan för vätgas inom sektorerna industri, energi och transport överbrygga kunskaps­klyftor och hitta synergier hos berörda målgrupper med sikte på en gemensam regional färdplan för vätgas. Pdf, 6 MB.

Gävleborg vätgaskarta

Ett viktigt mål för projektet är att underlätta utvecklingen av ett regionalt vätgasnät i Gävleborg. Ett första steg är att ta fram en översikt över de olika intressenterna i regionen. Vårt arbete i denna riktning har varit att identifiera, klassificera och visualisera huvudaktörerna i en karta som kan representera ett giltigt verktyg för att hjälpa till att öka kopplingen mellan dem och utvärdera möjligheterna för framtida utveckling.

Kartan nedan visar vilka intressenter som för närvarande är (current - mörkgrå), kommer att vara (foreseeable - mellangrå) och kan (prospective - ljusgrå) vara en del av Gävleborgsregionens vätgassystem. Aktörerna som ingår i var och en av dessa kategorier är vidare ordnade efter deras nuvarande roll i vätgasproduktion (cirklar), distribution (diamanter), användning (kvadrater) eller stöd till utbredd användning av vätgas via forskningsprojekt, finansiering och utveckling av kunskap och teknik (stjärnor).

Mid Sweden Hydrogen Valley

Högskolan i Gävle och projektet samverkar bland annat genom partnerskapet Mid Sweden Hydrogen Valley (MSHV). Länk

Karl Hillman är vid en vätgastankstation
Karl Hillman tankar vätgas i en bränslecellsbil, detaljbild
Bränslecellbilens tanklock
Tankning av vätgas

Figur 3. Collage av bilder på bränslecellsbil som tankas med vätgas. Fotograf: Nils Petter Nilsson, bilderna tillhör Region Gävleborg.

Kommande evenemang

Inget inbokat för närvarande.

  •  

Genomförda evenemang

16 februari: Rättvis energiomställning i Gävleborg

Vi bjuder in till en eftermiddag där vi diskuterar vilka utmaningar som kommer med energiomställningen i Gävleborg ut ett rättviseperspektiv.

Mid Sweden Hydrogen Valley konferens 9 november 2022

Länk

Värt att veta om vätgas

Tisdag 21 juni 2022 kl. 11-12 online för Klimatkommunerna. Länk till bilder och video

Företagarforum 2022

Vi medverkade vid vätgasaktiviteter under Företagarforum i Sandviken 5-7 maj. Länk

Värt att veta om vätgas

Tisdag 5 april 2022 kl. 13.00-16.30 på Sandbacka Science Park i Sandviken. Dokumentation Pdf, 6 MB.

Mid Sweden Hydrogen Valley konferens 22 november 2021

Länk

Instagram @mitthig

Vätgasprojektet var värd för det vandrande Högskolan i Gävle Instagramkontot @mitthig under vecka 44 2021 https://www.instagram.com/mitthig/

Forskarna på slottet

Digitalt 21 september 2021. TEMA: Vätgasens betydelse i samhällsomställningen.
Dokumentation från Forskarna på slottet (2021-09-21)

Publikationer och media

Publikationer

Arfan, M., & Hillman, K. (2024). The geography of technological innovation systems - The case of forest-based biofuels in a Swedish region. Innovation and Green Development, Volume 3, Issue 2, June 2024, 100122.

Blay Pomar, J.L. (2023). Assessment of offshore wind transmission technologies for green hydrogen production: Case study in Gävleborg County, Sweden

Zandén Kjellén, P. (2021). Hydrogen and heavy trucks in Gävleborg

Muhammad Arfan, Ola Eriksson, Zhao Wang, Shveta Soam (2023). Life cycle assessment and life cycle costing of hydrogen production from biowaste and biomass in Sweden. Energy Conversion and Management, Volume 291, 1 September 2023, 117262.

Silvestro, D., Zandén Kjellén, P., Dharmala, N., Soam, S., & Hillman, K. (2023). The role of hydrogen for mitigating global climate change. I: Urban, F. & Nordensvärd, J. (red.). Handbook on Climate Change and Technology. Edward Elgar Publishing. (Tillgänglig i december 2023.)

Inslag i radio

Nordegren & Epstein i P1 (startar vid 27.30) (2021)
Högskolan i Gävle bidrar till nationell vätgasstrategi (2021)

Forskaren om höga elpriser – "Vi behöver vänja oss" (2022-01-17)

Peder Kjellén om elpriser (2022-01-17)

Hjärta och hjärna - I elbilen (2022-06-11)

Miljöprofessorn om elpriset: Det värsta är troligtvis över (2023-01-24)

Förmiddag i P4 Gävleborg om elpriset (2023-09-26)

Pressmeddelanden

Vätgas skulle kunna minska utsläpp från vägtransporter med 70 procent (2021-09-12)
Högskolan i Gävle välkomnar nationell vätgasstrategi (2021-01-22)

Nyhetsartiklar

Landets Fria Så kan vätgas minska utsläppen (2021-09-21)

Gefle Dagblad Nu trappas bensinpriserna upp: "Var kommer det sluta?" (2021-10-10)
TT (ca 25 publiceringar) Höjt bensinpris lyft för elbilar (2021-10-15)
Samforsk Kunskapsklyftor i vätgasens nya värdekedjor ska överbyggas (2021-11-17)

TT (ca 40 publiceringar) Köp begagnad bil klimatsmart (2021-12-26)

Behövs verkligen en 100 mil lång vätgaspipeline? (Ny teknik, 2022-02-17)

Nya trenden: Flytta ut tillverkning av vätgas till havs (Ny teknik 2022-06-13)

Relaterade publikationer

Arfan, Muhammad (2023). Utilization of local bioresources for transport fuels - System analysis for decision support.

Raghunatha, A., m.fl. (2023). Critical assessment of emissions, costs, and time for last-mile goods delivery by drones versus trucks.

Revenas, E. (2023). Hydrogen as an energy carrier: A literature study on mass transportation.

Svensson, E., Gustafsson, A. (2023). Jämförande studie av självförsörjningsgraden för flerbostadshus: Tillvaratagande av solelöverskott genom vätgaslagring.

Dahl, l., Hibner, M. (2023) Egenproduktion av elektricitet via ett bränslecellsfordon på ett mikrobryggeri i Mellansverige: Analys av kostnader och systemverkningsgrad.

Nilsen, E. (2023). Formgivna vätgastankar: Design för en energieffektiv vardag.

Raghunatha, A. (2023). Addressing the emergence of drones – A policy development framework for regional drone transportation systems.

Blay, J.B. (2022). Offshore wind to hydrogen for powering port land mobility: Case study in Port of Valencia

Lärkfors, S. och Svedlund, C. (2021) Vätgasdrivna arbetsmaskiners tekniska mognad

Blom, L., Eriksson, O., Hillman, K., Zandén Kjellén, P. (2020). Havsbaserad vindkraft - beskrivning av samhällsnytta: Uppdragsforskningsrapport

Mer om vätgas:

Gävleborg utvecklar och utvecklas (se s. 24) (2021)Projektdeltagare

Projektdeltagare

Finansiärer

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, Gävle Energi och Svea Vind Offshore.

 

Logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden består av Europeiska unionens emblem tillsammans med texten Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Gävleborg
Högskolan i Gävle
Gävle Energi Logo
Svea Vind Offshore logo
Kontakt

Intresserad?

Ta del av information om kommande aktiviteter och publikationer i anslutning till genom att fylla i din e-post nedan.
Publicerad av: Karl Hillman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2024-01-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)