Gå till eugreenalliance
Sök

Grönt stadsliv

Grönt stadsliv är ett temaområde inom forskningen i Miljövetenskap. Här kan du läsa mer om pågående projekt och hitta forskare och doktorander som finns inom området.

Mer än 50 procent av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer bidrar till ekonomisk tillväxt, men också till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystemen. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Forskning och innovation på området kan betraktas utifrån framförallt två i dag dominerande perspektiv. Dels det socio-teknologiska, där hållbarhet ofta adresseras genom ökad effektivisering inom energi, transport och avfallshantering samt förtätade stadsmiljöer som ökar tillgängligheten till urbana tjänster. Dels det socialekologiska, som lägger större vikt vid natur-miljöer i städer och deras positiva effekter i form av ekosystemtjänster, ökad hälsa (psykisk, fysisk och social) samt lärande om naturen och miljön och påverkan på hållbara beteenden.

Pågående forskningsprojekt

The BIG project - Bättre livskvalitet med Integrerande GIS

I BIG-projektet används Gävle som en testbädd för att förstå hur hälsosamma, hållbara och livskraftiga städer ska byggas i framtiden.

Doktorandprojekt

För aktuella doktorandprojekt, se respektive doktorands presentation

Tidigare forskningsprojekt
 • MEK - Miljökrav, energianvändning och klimatpåverkan – en studie av samband och möjligheter (Marita Wallhagen)
  Projektet undersökte effekter av energianvändning, växthus­gasutsläpp och granskning av miljön
 • ZEUS - Spatiala analyser och upplevelseanalyser för en socialt hållbar stadsutveckling (Stephan Barthel)
  Ett av projektets mål var att utveckla en metodik för att analysera rumslig tillgänglighet till både ekosystemtjänster och urbana tjänster, samt att utvärdera hur denna tillgänglighet påverkar invånares vardagliga upplevelser.
 • Projekt byggbranschen (Ricardo Ramírez Villegas)
  Studien baserade på en generell kartläggning av de mer vanligt förekommande byggsystemen där miljömässiga och ekonomiska konsekvenser av produktionsmetoder, materialval, val av installationssystem, energiförsörjning och energieffektivitet vägdes in. 
 • Ett tak fem möjligheter (Marita Wallhagen)
  Det strategiska innovationsprojektet ”Ett tak – fem möjligheter” utforskar frågor kring etablering av gröna tak i stadsområden.
 • Augmented Urbans (Marita Wallhagen)
  Projektet handlade om att utforma attraktiva, hållbara och resilienta utemiljöer. I projektet arbetade Högskolan i samarbete med Gavlegårdarna för att utforma attraktiva och mer långsiktigt hållbara utemiljöer för människor och biologisk mångfald.
Kontakt

Stephan Barthel

Professor
e-post: stephan.barthel@hig.se

Marita Wallhagen

Docent
e-post: marita.wallhagen@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-09-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)