Gå till eugreenalliance
Sök

Analyser av stadsförtätning ur ett ekologiskt resiliensperspektiv

Stadsförtätning, eller ”Smart tillväxt”, anses vara ett mer miljövänligt tillvägagångssätt för att bygga städer. Men i vilken utsträckning stämmer detta påstående och vad menas egentligen med "täthet"?

I detta forskningsprojekt utforskar vi de miljömässiga argument som finns bakom stadsförtätning genom:

1) en storskalig internationell litteraturöversikt;

2) studera var och i vilken typ av markanvändning som stadsförtätning sker i Stockholmsregionen; och

3) analysera potentialen för att förbättra motståndskraften i stadstäta strukturer i Stockholm.

Projektets syfte

Målet är att förbättra vår förståelse av stadsförtätning samt att analysera i vilken utsträckning det är möjligt att göra täta fysiska strukturer mer ekologiskt motståndskraftiga för att möta en osäker framtid med klimatförändringar och förlust av ekosystemtjänster.

Forskningen omfattar granskning av den vetenskapliga litteraturen och bygger på en kombination av metoder som används i stadsmorfologi, GIS-analyser, samt studier relaterade till resiliens-byggande baserade på naturbaserade lösningar och ekosystemtjänster.

Projektpartner och deltagare

Beijerinstitutet för Ekologisk Ekonomi är värd för detta projekt. Beijerinstitutet är ett internationellt forskningsinstitut för global hållbarhet i regi av Kungliga Vetenskapsakademien, och är en av Urban Studios samarbetspartner. Deltagare kopplade till projektet:

Johan Colding, Högskolan i Gävle / Beijerinstitutet för Ekologisk Ekonomi

Stephan Barthel, Högskolan i Gävle

Åsa Gren, Beijerinstitutet för Ekologisk Ekonomi

Erik Andersson, Stockholm Resilience Center

Finansiär

Projektet finansieras genom ett 3-årigt bidrag från Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas).

Kontakt

Johan Colding

Föreståndare för Urban Studio

E-post: johan.colding@hig.se
Tel: 08-673 95 39

Forskarpresentation Johan Colding

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-09-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)