Gå till eugreenalliance
Sök

The BIG project - Bättre livskvalitet med Integrerande GIS

I BIG-projektet används Gävle som en testbädd för att förstå hur hälsosamma, hållbara och livskraftiga städer ska byggas i framtiden. Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Future Position X (FpX)

I BIG-projektet används Gävle som en testbädd för att förstå hur hälsosamma, hållbara och livskraftiga städer ska byggas i framtiden. Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Future Position X (FPX)

BIG-projektet syftar till att skapa kunskap för framtida stadslösningar som samtidigt främjar individuell, social och ekologisk hälsa. Projektet ska kartlägga Gävles miljöer utifrån ekologiska och geografiska faktorer och analysera dessa tillsammans med hur människor upplever miljöerna.

Projektet löper över tre år och kommer att bidra med innovativa och praktiska verktyg för hållbar stadsutveckling. Syftet med projektet är att utveckla en ny digital metodik och innovativ kunskap för regenerativa, naturbaserade lösningar.

Insamling av data

Forskningsprojektet samlar data på tre sätt:

1. Digitala kartor

I BIG-projektet kommer en mängd GIS-lager om miljön i Gävle att produceras och analyseras. Arbetet omfattar stadens infrastruktur (till exempel hur gång- och cykelvänlig en plats är, eller tillgången till sjukvård i ett område), mängden träd, samt luftföroreningar och buller.

2. Appen MyGävle

Gävles invånare kommer att kunna använda appen MyGävle. Appen kommer att samla data om hur deltagarna rör sig i Gävle. Deltagarna kan också rapportera in sina positiva och negativa upplevelser av staden. Dessa data är centrala i forskningen för att förstå var, när och hur social samvaro, naturupplevelser och psykologisk återhämtning sker. Effekterna av rörelsemönster och upplevelser kommer att undersökas kvartalsvis genom enkäter om människors uppfattning kring deras hälsa och välbefinnande, livstillfredsställelse, sociala sammanhållning, känsla av säkerhet och koppling till naturen.

3. Aktivitetsarmband

Den tredje metoden för att samla in data är via Garmin vìvosmart 4. Projektet kommer att tillhandahålla en Garmin vìvosmart 4 till 400 personer som är representativa för Gävles befolkning. Genom aktivitetsarmbanden samlas biometriska data in om deltagarna, till exempel antal steg, sömnkvalitet, brända kalorier, hjärtfrekvens och stressnivåer. I kombination med GPS-data som samlas in via MyGävle kommer BIG-projektet att kunna studera hur en specifik plats vid en specifik tidpunkt med dess miljöfaktorer har påverkat människors hälsa och välbefinnande.

Projektgrupp

Medverkande forskare

Flera forskare och yrkesverksamma är involverade i projektet.

 • Matteo Giusti, doktor, forskare i hållbarhetsvetenskap, är huvudforskare och projektledare för BIG och MyGävle. Han har tidigare erfarenhet av att utforma och driva PPGIS-studier och han är expert på hållbara relationer mellan människa och natur och regenerativ dynamik. (HIG)
 • Karl Samuelsson, postdoktor, är specialiserad på att använda GIS, PPGIS och rumsliga statistiska modeller för att utforska sambanden mellan stadens fysiska och sociala miljö och människors upplevelser och välbefinnande (HIG).
 • Nancy Joy Lim, doktor i geospatial informationsvetenskap vid HIG. Hon har teknisk kompetens inom modellering, GIS-analys och geovisualisering (HIG).
 • Stephan Barthel, professor vid Högskolan. Han fungerar som mentor för projektgruppen (HIG)
 • Anders Brandt, docent i geospatial informationsvetenskap med expertis inom fysisk geografi, GIS och rumsliga multikriteriebeslut (HIG).
 • Andrew Mercer, doktor i fysisk geografi, har teknisk expertis inom GIS och BIG DATA-vetenskap (HIG)
 • Gloria Macassa, är läkare och professor i folkhälsa och epidemiologi. I projektet bidrar hon med sin expertis kring samverkan sociala och miljömässiga hållbarhet, hälsa och välbefinnande sett ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. (HIG)
 • Andreas Franzén är senior utvecklare på Machinae AB och har ansvarat för utvecklingen av MyGävle.
 • Per Andersson är processledare på FPX. Han fungerar som en brygga mellan forskning och akademi och skapar kopplingar och insikter av stort värde för MyGävle och hela BIG-projektet.
 • Malin Hefvelin (Bachelor of Science in Business and Economics) är frilansjournalist och copywriter och bidrar med innehåll till MyGävle och BIG-projektet (FPX).
 • Magnus Engström är teknikchef på FPX. Han fungerar som mentor för alla tekniska aspekter av BIG-projektet och MyGävle (FPX)..
 • Julia Engström är kommunikatör och marknadsstrateg för MyGävle (FPX).

Fakta om projektet

Projektnamn: BIG-projektet – Bättre livskvalitet med integrerande GIS

Engelskt projektnamn: (BIG) Better life quality with Integrative GIS

Projektledare: Matteo Giusti

Samarbete: Högskolan i Gävle i samarbete med Future Position X

Finansiär: Högskolan i Gävle, Future Position X och Vinnova

Tidsplan: Projektet löper under tre år 2020–2022

Med finansiering från:

Logga Vinnova
Kontakt

Matteo Giusti

Projektledare
e-post: matteo.giusti@hig.se

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)