Sök

Nyhetsarkiv

I vårt nyhetsarkiv hittar du nyheter och pressklipp från 2018 och framåt.

Nyheter 2021

Ökat inflytande för hyresgäster ger grönare städer

2022-04-04 - Urbana samfälligheter kan komma att bidra till transformationen mot ett fossilfritt samhälle och blir också ett sätt att skapa liv i utanförskapsområden, säger Johan Colding, professor i miljövetenskap vid Högskolan i Gävle.

Unik chans att i nya stadsmiljöer ändra vanor som är negativa för miljön

2021-10-18 - Att vädja till logik och värderingar för att bryta cementerade vanor räcker inte. Men nu då vi ska bygga så mycket nytt finns en unik chans att få miljön att främja de beteenden vi vill se, säger Noah Linder, miljöpsykolog vid Högskolan i Gävle.

Skogen blev räddningen för många stockholmare under pandemin

2021-09-29 - När människor kanske kände att de inte vågade gå i sin vanliga stadspark på grund av risken för smittan, blev skogen en oas för att återhämta sig och bli av med stress, säger Karl Samuelsson, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Satsningar på stadsnära natur leder till ökad exploatering

2021-08-16 "Det är som en mörk baksida av att skydda och förvalta naturen på ett bra sätt, att det då också blir ett högre exploateringstryck på den naturen", säger Stephan Barthel, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

40 miljoner till rättvis miljöforskning i samarbete med fackföreningar och näringsliv

2021-03-25 - Det är helt avgörande att åtgärderna för att ställa om är socialt accepterade och upplevs som rättvisa, säger Stephan Barthel, professor i miljövetenskap vid Högskolan i Gävle och en av programledarna.

Forskarna överraskade: Städerna i Danmark både tätare och grönare

2021-02-08 För första gången kan nu forskare från Högskolan i Gävle, med hjälp av satellitbilder, visa att städerna i Danmark de senaste 20 åren, mellan 1995-2015, blivit både tätare och grönare.

Akademiker hämtar kraft från naturen under coronapandemin

2021-01-11 En ny studie från Högskolan i Gävle visar att naturen är den överlägset största resursen när högskolornas akademiker behöver hantera stress och distansarbete under coronapandemin.

Nyheter 2020

Gröna jobb krävs för att stå emot städernas kommande kriser

2020-11-30 Vi måste skapa de här nya gröna jobben, säger Johan Colding, ge de grupper som nu protesterar verktyg och förutsättningar att göra något. Förändra vårt sätt att se på vad ett arbete är och detta arbete kring ekosystemtjänster kan skapa massor av nya jobb.


  • Stephan Barthel världens mest citerade forskare om gröna städer

2020-11-25 Nyligen publicerades Clarivates årliga lista på världens mest citerade och inflytelserika forskare och den visar återigen att Stephan Barthel, grundare av Urban Studio vid Högskolan i Gävle, är en av de mest citerade forskarna i världen.

Nu samlas forskarna: "Vi måste göra våra städer hållbara"

2020-11-02 3 november invigs forskarskolan "Future-Proof Cities" vid Högskolan i Gävle. En unik satsning där forskarna i tillsammans med näringslivet och samhällsplaneringen, direkt ska kunna implementera lösningar för en hållbar stadsutveckling.

"När jag känner doften så kommer minnena tillbaka"

2020-10-12 Forskare vid Högskolan i Gävle utvecklar en app som ska inspirera boende och personal på vård- och omsorgsboenden till att använda trädgården för att främja välbefinnande och hälsa.

Mexico Citys historia visar hur vi kan behålla naturen i staden

2020-09-01 Att förstå historien, hur människorna har anpassat våtmarksområdet för att det ska kunna överleva, är viktigt för att skydda naturliga områden i städer, säger Maria Schewenius, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Forskare: Andra länder kan lära av Sverige vid social distansering

2020-04-27 I två rapporter visar Google att under social distansering får naturkontakt större betydelse för människors välbefinnande. Det samstämmer med tidigare forskning vid Högskolan i Gävle.

2020-04-03 - Vår forskning visar att för människor som har djup relation till naturen, blir en ekologiskt rik natur läkande, helande och återhämtande på ett mycket starkare sätt, säger Matteo Giusti, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

  • Stephan Barthel världens mest citerade forskare om gröna städer

2020-11-25 Nyligen publicerades Clarivates årliga lista på världens mest citerade och inflytelserika forskare och den visar återigen att Stephan Barthel, grundare av Urban Studio vid Högskolan i Gävle, är en av de mest citerade forskarna i världen.
Läs mer

Nu samlas forskarna: "Vi måste göra våra städer hållbara"

2020-11-02 3 november invigs forskarskolan "Future-Proof Cities" vid Högskolan i Gävle. En unik satsning där forskarna i tillsammans med näringslivet och samhällsplaneringen, direkt ska kunna implementera lösningar för en hållbar stadsutveckling.
Läs om Future Proof Cities

"När jag känner doften så kommer minnena tillbaka"

2020-10-12 Forskare vid Högskolan i Gävle utvecklar en app som ska inspirera boende och personal på vård- och omsorgsboenden till att använda trädgården för att främja välbefinnande och hälsa.
Läs hur digtal teknik och trädgårdar kan användas på omsorgsboenden

Stephan Barthel på IVAs 100-lista 2020

2020-09-02 Stephan Barthel, föreståndare för Urban Studio, har av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, utvalts som en av 100 forskare i Sverige.

Stephan kommer att tala om företagsforskarskolan "Future-Proof Cities". En unik satsning på forskning inom hållbar stadsutveckling i nära samverkan med näringslivet.

I en kort film förklarar han hur vi nu samtidigt måste hantera den enorma globala urbaniseringen, en digital revolution, klimatkris och växande sociala klyftor. Titta här

Mexico Citys historia visar hur vi kan behålla naturen i staden

2020-09-01 Att förstå historien, hur människorna har anpassat våtmarksområdet för att det ska kunna överleva, är viktigt för att skydda naturliga områden i städer, säger Maria Schewenius, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Läs om kanalområdet som överlevt megastadens utbredning

Forskare: Andra länder kan lära av Sverige vid social distansering

2020-04-27 I två rapporter visar Google att under social distansering får naturkontakt större betydelse för människors välbefinnande. Det samstämmer med tidigare forskning vid Högskolan i Gävle.

Läs om hur andra länder kan lära sig av Sverige

Ju hälsosammare natur desto större hälsoeffekt

2020-04-03 - Vår forskning visar att för människor som har djup relation till naturen, blir en ekologiskt rik natur läkande, helande och återhämtande på ett mycket starkare sätt, säger Matteo Giusti, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Läs om hur stor betydelse tidig erfarenhet av naturen faktiskt har

Nyheter 2019


Miljoner till forskarskola för forskning om hållbara städer

2019-12-18 - Vid Högskolan i Gävle bedrivs spetsforskning för en mer hållbar stadsutveckling och forskarskolan kommer att få stor betydelse för att sprida och skapa ny kunskap i samarbete med näringslivet, säger Stephan Barthel, forskningsledare vid Högskolan i Gävle.

Inför FN:s klimatkonferens: "Nu måste vi skydda våra städer"

2019-12-03 - Vi är på väg åt fel håll och måste göra städerna motståndskraftiga mot de naturkatastrofer som klimatförändringarna för med sig. Det är vårt ansvar att skydda de som bor i städer, säger Stephan Barthel, föreståndare för Urban Studio vid Högskolan i Gävle.

Gävleforskare bland de mest citerade i världen om hållbara städer

2019-10-02 "Web of Science", som samlar alla världens vetenskapliga publikationer, visar att Stephan Barthel, grundare av Urban Studio vid Högskolan i Gävle, de senaste 10 åren varit bland de mest citerade forskarna.

Megastäder orsakar skövlad regnskog

2019-09-05 - Den globala urbaniseringen har en koppling till skövlingen av regnskogen i Brasilien, säger Stephan Barthel, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Barn utan känslomässiga band till naturen skyddar den inte

2019-05-10 - Ju mer barn identifierar sig med staden, desto mindre är de benägna att arbeta för naturen och skydda den i framtiden, säger Matteo Giusti, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Koncentrera inte stadens folkflöden för mycket

2019-04-23 Koncentreras för många människor till samma plats finns en stor risk att stress och jäkt förtar det positiva, säger Karl Samuelsson, doktorand i miljöteknik vid Högskolan i Gävle.

Läs artikeln om hur en upplevelsekarta hjälper foskarna förstå hur olika områden upplevs

Forskare vid Högskolan i Gävle: "Gör inte socialekologi till ett modeord bland andra"

2019-02-15 - 60 procent av de vetenskapliga artiklar vi tittade på använde begreppet utan att definiera vad de menade med det och då blir det bara ett modeord eller ”buzzword” och det är ingen som vinner på det, säger Johan Colding, som är forskningskoordinator vid Urban Studio.

Läs artikeln om spetsforskningen vid Högskolan i Gävle

Nyheter 2018

Inför FN:s klimatkonferens: "Nu måste vi skydda våra städer"

2018-11-29 Vi vet att vi gör fel, ändå gör vi det. För att komma åt de utmaningar vi står inför när det gäller att få vår värld att räcka längre så krävs det förändringar i vårt beteende. Det här är temat i nya avsnittet av HiG-podden.

Nya megastäder för 2.7 miljarder människor till 2050

2018-11-28 Urban Studio vid Högskolan i Gävle är huvudtalare vid Sveriges viktigaste mötesplats för smarta städer. Jag och Stephan Barthel kommer att ta upp alla utmaningar vi står inför då människan nu påverkar allt på hela planeten, säger Johan Colding som är forskningskoordinator vid Urban Studio.

Vi förstår miljöproblemen men vi ändrar oss inte

2018-11-15 - Hållbarhetsutmaningarna bottnar i ett mänskligt beteende som måste förändras, att skapa den beteendeförändringen, säger Noah Linder doktorand i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle.

Johan Colding om Urban Studio

2018-11-06 - Jag tror att Högskolan i Gävle och Urban Studio inom några år är internationellt känd som ett av de främsta lärosätena för hållbart stadsbyggande, säger Johan Colding som är docent i naturresurshushållning.

HiG-podden: Johan Colding vill flytta in naturen i staden

2018-10-26 - Klimatförändringarna börjar sätta sina spår i vår omgivning. En som forskar kring hur vi kan göra våra städer mer motståndskraftiga är Johan Colding, docent i naturresurshållning.

Hur smart är egentligen den smarta staden?

2018-10-24 - Vi vill visa hur man kan bygga smarta städer bättre, där man tar mer hänsyn till naturens villkor, för inget är så smart som naturen, säger Johan Colding, forskare vid Urban Studio, Högskolan i Gävle.

Jason Pomeroy tar historien in i framtiden

2018-10-16 The Secretariat, Rangoon, en gång centrum för den brittiska kolonialadministrationen i Burma. Den unge världsberömde arkitekturprofessorn från Singapore, visar hur man kan ta med den kunskap som finns i historiska byggnader in i framtiden. Välkommen till öppen föreläsning på Högskolan i Gävle 18 oktober.

Postdoktor i social-ekologisk design

2018-10-16 Vi söker en driven disputerad person inom området social-ekologisk design eller motsvarande.

Seminarium - Smart Cities in the Anthropocene

2018-10-16 Möt Stephan Barthel och Johan Colding samt flera framträdande namn kring hållbar stadsutveckling på detta två dagars seminarium där du har möjlighet att ställa frågor och diskutera kring ämnet.

Salamandrana som förändrade stadsbarnen

2018-08-28 - När stadsbarn fick ansvaret för att hjälpa utsatta salamandrar, förändrades barnens värderingar och känslor för naturen på djupet, säger Stephan Barthel, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Pressklipp 2019-2021

Forskning.se: Grönare städer om hyresgäster får bestämma

2022-04-06 Genom att göra det möjligt för hyresgäster att förvalta den egna gården, huset och närmiljön, kan man få ett engagemang och lärande kring natur- och klimatfrågor visar forskning från Högskolan i Gävle.

Svensk fastighetsutveckling: Ökat inflytande för hyresgäster ger grönare städer

2022-04-04 – Urbana samfälligheter kan komma att bidra till transformationen mot ett fossilfritt samhälle. Att förvalta den egna gården och närmiljön skapar engagemang och lärande kring natur- och klimatfrågor, säger Johan Colding, professor i miljövetenskap vid Högskolan i Gävle.

Medical Xpress: Unique chance to change into pro-environmental behaviour in new urban environment

2021-10-19 "Appealing to logic and values to break cemented habits is not enough. Now, when we're building so many new urban environments, there is a unique opportunity to make the environment promote pro-environmental behaviors," says Noah Linder, researcher in environmental psychology at University of Gävle.

Ehandel: Butiksdöden tilltar – Sverige illa ute: ”Går för långsamt”

2021-09-22 "Stockholm måste ta mer inspiration av städer som Köpenhamn och Paris som har en blandad och levande stadskärna med både bostäder, arbetsplatser, restauranger och kultur", säger Stephan Barthel, professor i miljövetenskap och vetenskaplig ledare för hållbar stadsutveckling vid Högskolan i Gävle.

Aftonbladet: Danmarks städer blir både tätare och grönare

2021-02-11 För första gången går det nu att se att danska städer blivit både tätare och grönare de senaste 20 åren. Med hjälp av satellitbilder har forskare från Högskolan i Gävle i samarbete med en dansk forskargrupp lyckats visa det överraskande resultatet

Miljö & Utveckling: Städerna i Danmark blir både tätare och grönare

2021-02-11 Genom ett samarbete med en dansk forskargrupp har forskare från Högskolan i Gävle kunnat visa att städerna i Danmark blivit både grönare och tätare de senaste 20 åren. Något som inte enbart beror på smart stadsplanering.

Dagens Arena: Täta och gröna städer ingen motsättning

2021-02-10 I Danmark har städerna blivit grönare som en konsekvens av klimatförändringarna. Trots att de samtidigt blivit tätare. ”Det är en liten positiv konsekvens bland alla stora negativa följder av klimatförändringarna”, säger Karl Samuelsson, forskare vid Högskolan i Gävle.

Forskning.se: Städerna i Danmark både tätare och grönare

2021-02-08 Förtätning och mer grönska i städer har ofta setts som motsatsförhållanden. Men, med hjälp av högupplösta satellitbilder kan forskare tvärtom visa att städerna i Danmark har blivit både tätare och grönare under den 20-årsperiod som studerats.

ETC: Global uppvärmning har gjort Danmark grönare

2021-02-10 Danmark har blivit både mer tätbebyggt och grönare de senaste tjugo åren. ”Klimatförändringarna kommer antagligen att göra städerna mer gröna i framtiden, i alla fall på våra breddgrader”, säger miljöforskaren Karl Samuelsson.

Svensk Fastighetsutveckling: Klimatförändringarna gör städerna grönare

2021-02-08 För första gången kan nu forskare från Högskolan i Gävle, med hjälp av satellitbilder, visa att städerna i Danmark de senaste 20 åren, mellan 1996-2015, bliviet både tätare och grönare.

Byggnorden: Städerna i Danmark både tätare och grönare

2021-02-08 För första gången kan nu forskare från Högskolan i Gävle, med hjälp av satellitbilder, visa att städerna i Danmark de senaste 20 åren, mellan 1995-2015, blivit både tätare och grönare.

Gefle Dagblad: Ny forskarskola på HiG ska framtidssäkra ett växande Gävle

2020-11-08 – Vår fråga är hur vi bygger framtidens hållbara städer, och ingen sitter på svaret. Därför behöver vi forskning i samarbete med näringslivet. Det här är väldigt spännande, säger Patrik Thollander, professor i energisystem och projektets direktör.

Arbetarbladet: En ny forskarskola på Högskolan i Gävle vill hitta vägen till den framtidssäkra staden

2020-11-08 Om 30 år bor 70 procent av jordens befolkning i städer. Det kommer att skapa sociala och ekologiska jätteproblem. En ny forskarskola på Högskolan i Gävle vill hitta vägen till den framtidssäkra staden.

World in Property: Ny forskarskola ska utveckla hållbara fastigheter

2020-11-03 Våra resultat ska kunna omsättas i produkter, tjänster och koncept som leder till gröna och hållbara förbättringar och affärsverksamheter. Vi hoppas att de första konkreta resultaten ska finnas om cirka ett år, förklarar Patrik Thollander, direktör för forskarskolan och ansvarig för verksamheten tillsammans med docent Stephan Barthel.

P4 Gävleborg: Stefan Sjöberg om hur vi kommer åt segregationen och våldet

2020-11-02 - Man måste gå långt tillbaka i tiden för att förstå situationen med segregation och utanförskap som vi har idag. Redan på 60- och 70-talet byggde miljonprogrammen in de problemen, säger Stefan Sjöberg.

Byggnyheter.se: Nu invigs forskarskolan "Future-Proof Cities" vid Högskolan i Gävle

2020-11-02 - Forskarskolan är ett lysande exempel på hur forskning i samarbete med aktörer ute i samhället kan medverka till att lösa de utmaningar vi står inför. Tre högskolor som tillsammans verkar för att ligga i absolut framkant kring hållbar stadsutveckling, säger Patrik Thollander, direktör för forskarskolan.

Gefle Dagblad: Så ska äldre må bättre – med hjälp av fåglar och insektshotell

2020-10-15 Vi vill ta vara på trädgårdens hälsofrämjande resurser och inspirera människor att gå ut och använda den utemiljö som finns. Det behöver inte vara en stor trädgård, det räcker att man tar sig till en uteplats med bänkar och träd, säger Marita Wallhagen, forskare med erfarenhet av digitala verktyg och grön arkitektur.

Arbetarbladet: Så ska äldre må bättre – med hjälp av fåglar och insektshotell

2020-10-15 En app som främjar hälsa, biologisk mångfald och miljömässig hållbarhet till nytta för äldre och funktionshindrade. Det utvecklar forskare vid Högskolan i Gävle.

Äldre i Centrum: Forskarnas app ska locka äldre till trädgården

2020-10-13 Eva Dahlkvist vid Högskolan i Gävle har undersökt hur trädgårdar kan användas i äldreomsorgen. Tillsammans med andra forskare har hon nu skapat ett digitalt verktyg som ska motivera till utevistelser.

Sveriges Radio P4 Gävleborg: Forskare från Gävle gör trädgårdsapp för att främja äldres hälsa

2020-10-12 "Jag såg hur trädgården kan stimulera alla sinnen, väcka minnen som ofta ligger längre tillbaka och hur trädgårdens grönska kan få de boende att må bättre och det är det vi vill använda trädgården till", säger Eva Dahlkvist.

IT-hälsa: “Med det här materialet kan ingenting gå fel"

2020-10-12 "Jag minns en röst från personalen: “Med det här materialet kan ingenting gå fel och det är så positivt att få lära sig om natur, blommor och fåglar. Man kan titta på en fågel och så kan man höra hur fågeln sjunger och prata om den", säger Eva Dahlkvist.

Forskning.se: ”När jag känner doften så kommer minnena tillbaka”

2020-10-12 Vid Högskolan i Gävle utvecklar forskare en app som ska inspirera boende och personal på vård- och omsorgsboenden till att använda trädgården för att främja välbefinnande och hälsa.

Forskning.se: Mexico Citys historia visar hur vi kan bevara stadsnatur

2020-09-01 Att förstå historien, hur människorna har anpassat våtmarksområdet för att det ska kunna överleva, är viktig kunskap för att skydda naturliga områden i städer, säger Maria Schewenius, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

SVT Gävleborg: Nu ska forskare ta reda på hur vi påverkas av social distansering

2020-06-08 – Det här kommer inte vara den sista krisen vi drabbas av. Städer måste kunna fungera även under kriser. Det här är ett ypperligt tillfälle att lära sig av, säger Karl Samuelsson, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Sveriges Radio P4 Gävleborg: Gävleforskare vill veta hur social distansering påverkar människor

2020-06-08 Forskare vid Högskolan i Gävle ska nu ta reda på hur vi människor påverkas i tider av social distansering. "Det här med social distansering påverkar oss alla. Den typen av isolering kan vara väldigt skadlig för folkhälsan", säger Karl Samuelsson, doktorand på Högskolan i Gävle.

SocialPolitik: Barn utan känslomässiga band till naturen skyddar den inte

2020-04-29 Matteo Giusti, miljöforskare på Högskolan i Gävle, menar att vi nu skapar städer där många barn saknar möjlighet att kunna vara utomhus i en miljö som inte är steril, eller designad bara för människor.

Gefle Dagblad: Efter coronautbrottet – fler ger sig ut i naturen: "En källa till återhämtning och rekreation"

2020-04-26 Matteo Giusti, miljöforskare på Högskolan i Gävle, bekräftar att vistelse i naturen kan påverka hälsan positivt på flera sätt.

– Man utsätts för mindre luftföroreningar, stressnivån sjunker och uppmärksamheten förbättras, säger Matteo Giusti.

Forskning.se: Ju hälsosammare natur desto större hälsoeffekt

2020-04-03 - Den återhämtande effekten av att vistas i naturen blir starkare för den med en stark koppling till naturen, visar forskning från Urban Studio vid Högskolan i Gävle. Och vuxnas koppling till naturen har ett starkt samband med hur ofta de var ute i naturen och lekte utomhus under uppväxten.

Arbetarbladet: Ny forskarskola vid högskolan i Gävle

2019-12-18 - Vi bedriver spetsforskning för en mer hållbar stadsutveckling och forskarskolan kommer att få stor betydelse för att sprida och skapa ny kunskap i samarbete med näringslivet, säger Stephan Barthel, forskningsledare vid Högskolan i Gävle i ett pressmeddelande.

Gefle Dagblad: Hållbar stadsutveckling i fokus för ny forskarskola vid högskolan i Gävle

2019-12-18 Högskolan i Gävle har – som ett av tre lärosäten – tilldelats 25,9 miljoner kronor för starta en företagsforskarskolan med fokus på hållbar stadsutveckling. Med näringslivets insatser omfattar företagsforskarskolan drygt 50 miljoner kronor.

Extrakt: Så får barn bäst kontakt med naturen

2019-10-29 Matteo Giusti, miljöforskare vid Högskolan i Gävle, visar att barn som identifierar sig med naturen är mer benägna att skydda den, och slår fast hur barns relation med naturen stärks bäst. Stiftelsen Skånska Landskaps naturpedagoger omsätter kunskapen i praktiken när de möter tusentals elever i naturen varje år.

Kurera - Forskare:"Barn som förstår naturen skyddar den

2019-10-10 Många barn i städer saknar idag möjlighet att kunna vistas i en utomhusmiljö som inte är steril, eller designad bara för människor. Det påverkar barns förmåga att knyta an till naturen och i förlängningen vilja skydda den menar Matteo Giusti, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

OmVärlden: "Så ska framtidens städer bli klimatsmarta - nu möts världens borgmästare i Köpenhamn

2019-10-08 I dag bor mer än hälften av alla jordens invånare i städer och inom några decennier kan det vara upp mot 70 procent. Detta ställer oss inför stora utmaningar, säger Stephan Barthel, forskningsledare vid Urban Studio.

Dagens nyheter: "Barn som förstår naturen tar hand om den bättre"

2019-09-23 Människors koppling till naturen är den psykologiska grund som krävs för att människor ska skydda den, enligt miljöforskaren Matteo Giust, forskare vid Högskolan i Gävle.

Arkitekten - Miljöforskare: Växande städer orsakar skövlad regnskog

2019-09-19 Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning, Arkitekten skriver om hur Stephan Barthel, forskningsledare vid Urban Studio, ser att snabb urbanisering förstör den bästa odlingsmarken och där finner en direkt koppling till att regnskog skövlas.

Forskning.se - Megastäder orsakar skövling av regnskog

2019-09-18 Forskning.se skriver om att Stephan Barthel, forskningsledare vid Urban Studio, visar att när städer växer försvinner jordbruksmark, vilket bidrar till skogsskövling i regnskogar.

Gefle Dagblad - Ätbara blommor och vilda ängar för hyresgästerna i Hemsta

2019-09-16 Gefle Dagblad skriver om hur Marita Wallhagen, arkitekten vid Urban Studio hjälper det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna att skapa bättre utemiljöer där både människor och insekter är glada.

Forskning.se - Därför behövs grönområden på förskolan

2019-08-27 Forskning.se skriver om att Matteo Giusti, forskare vid Urban Studio, visar hur man kan få barn att känna en samhörighet med naturen och att de då också blir mer benägna att vilja skydda den och arbeta med naturfrågor i framtiden.

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-09-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)