Gå till eugreenalliance
Sök

Zeus

Spatiala analyser och upplevelseanalyser för en Socialt Hållbar Stadsutveckling.

Syftet med projektet är att

  1. analysera befolkningsfördelning i relation till rumslig tillgänglighet till miljökvalitéer (eng. affordances), som definieras som egenskaper hos den fysiska miljön som i en given situation utgör en icke-deterministisk förutsättning för ett beteende.
  2. utvärdera vad för effekt som tillgänglighet eller brist på tillgänglighet till dessa miljökvalitéer har på invånares upplevelser av den byggda miljön. Vi undersöker Stockholm och Knivsta.

Ett av projektets mål är att, genom doktorandprojekt, utveckla en metodik för att analysera rumslig tillgänglighet till både ekosystemtjänster och urbana tjänster, samt att utvärdera hur denna tillgänglighet påverkar invånares vardagliga upplevelser.

Ett andra mål är att utveckla en tillgänglig databas genom att samla primärdata från 1) en studie som använder sig av PPGIS; 2) befolkningens rumsliga fördelning; samt 4) rumsligt högupplöst data över ekosystemtjänsten temperaturreglering.

I senare skeden har vi för avsikt att inkludera data över buller, luftföroreningar samt andra ekosystemtjänster.

Projektet bygger på en pågående internetbaserad PPGIS studie som är utformad för att samla rumsligt bestämda positiva och negativa upplevelser hos stockholmarna. Frågor handlar också om de miljökvaliteter som genererar sådana känslor och upplevelser.

Forskningsgrupp

Stephan Barthel

Professor i miljövetenskap, docent i geospatial informationsvetenskap

Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Akademin för teknik och miljö

E-post: stephan.barthel@hig.se
Telefon: 076-360 57 05

Karl Samuelsson

Postdoktor i miljövetenskap

Avdelning för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap
Akademin för teknik och miljö

E-post: karl.samuelsson@hig.se
Telefon: 026-64 84 26
Mobil: 073-759 08 50

Kontakt

Stephan Barthel
Docent i geospatial informationsvetenskap

E-post: stephan.barthel@hig.se

Mobil: 076-360 57 05

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-11-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)