Gå till eugreenalliance
Sök

Resurshantering

Resurshantering är ett temaområde inom forskningen i Miljövetenskap. Här kan du läsa mer om pågående projekt och hitta forskare och doktorander som finns inom området.

En cirkulär ekonomi ställer krav på hur vi människor konsumerar och återvinner. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för nya affärsmodeller. I en cirkulär ekonomi är det till exempel vanligt att man säljer tjänster istället för produkter. När det gäller produkter ska de redan från början vara designade så att det är tydligt vad de innehåller. Det ska även finnas en plan för hur innehållet ska återanvändas.

Det nationella arbetet för en cirkulär ekonomi fokuserar på hållbar produktion och produktdesign; hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster; giftfria och cirkulära kretslopp samt den cirkulära ekonomin som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller. Omställningen till en cirkulär ekonomi måste genomföras gemensamt av politik, näringsliv, offentlig sektor, akademi, privatpersoner och civilsamhälle.

Pågående forskningsprojekt

BIOVÄX Gävleborg

GENIUS

GENIUS är en faciliteringsplattform som främjar industriell och urban symbios i Gävleborgsregionen genom att sammanföra företag, offentlig sektor och forskning kring utveckling av effektivare och miljövänligare lösningar genom nätverk, utbildning och facilitering.

Ökad cirkularitet

I projektet ”Ökad cirkularitet” som drivs av Gävle kommun ska förutsätt­ningar och möjligheter för ökad cirkularitet och återbruk av både saker, kläder och byggvaror i Gävle analyseras i en förstudie. Målsättningen är att skapa ett cirkulärt system i form av ett eller flera återbrukscenter. Genom­förandet av förstudien görs i samverkan mellan Gävle kommun, Gästrike återvinnare och miljövetenskap vid Högskolan i Gävle.

Doktorandprojekt

För aktuella doktorandprojekt, se respektive doktorands presentation

Tidigare forskningsprojekt

Forskare och doktorander inom området

Ola Norrman Eriksson, professor.
Daniele Silvestro

Daniele Silvestro
Forskare

Kontakt

Ola Eriksson

Professor
E-post: ola.eriksson@hig.se

Zhao Wang

Lektor
E-post: zhao.wang@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-11-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)