Sök

BIOVÄX Gävleborg

Bioväx Gävleborg är ett forskningsprojekt i samarbete mellan Högskolan och Region Gävleborg. BIOVÄX Gävleborg står för att omvandla organiskt avfall till BIOgas och VÄXtnäring, och utgår från ett regionalt perspektiv i Gävleborg.

Aktuellt

Workshop: Biogas i regionen – nuläge, utmaningar och framtida möjligheter

När: Torsdag den 16 mars
Var: Högskolan i Gävle

Torsdag den 16 mars arrangerar vi inom projektet BIOVÄX Gävleborg workshopen ”Biogas i regionen – nuläge, utmaningar och framtida möjligheter” på Högskolan i Gävle. I workshopen får ni veta mer om de erfarenheter vi i BIOVÄX Gävleborg har fått under projekttiden. Den samlade kunskapen från regionen öppnar även dörren till en diskussion om de framtida utmaningar och möjligheter som lokal biogasproduktion står inför.

BIOVÄX Gävleborg är ett högskoleövergripande forskningsprojekt, som representeras av expertis från Högskolans tre akademier: Akademin för Teknik och Miljö (ATM), Akademin för Utbildning och Ekonomi (AUE) och Akademin för Hälsa och Arbetsliv (AHA). Projektgruppens tvärvetenskapliga kompetens omfattar och stärker projektets tekniska, ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner av hållbarhet.

Tidigare evenemang som BIOVÄX genomfört

Lantbrukare i Gävleborg blir självförsörjande på el och värme genom biogasproduktion

Länsstyrelsen Gävleborg uppmärksammar ett ökande intresse för produktion av biogas. Hittills har en jordbrukare i regionen fått investeringsstöd via Klimatklivet för byggnation av en gårdsbaserad biogasanläggning.

BIOVÄX Gävleborg deltog på mässan MITTIA Gård & Skog

Seminarium: Hur kan biogas i transportsektorn bidra till fossilfritt samhälle

Den 31 maj 2022 genomförde BIOVÄX Gävleborg ett seminarium på CFL i Söderhamn om hur biogas i transportsektorn kan bidra till ett fossilfritt samhälle.

Workshop om den sociala dimensionen av regional biogasutveckling i Gävleborg

Den 16 november 2022 genomförde BIOVÄX Gävleborg en workshop om den sociala dimensionen av regional biogasutveckling i Gävleborg. Deltagarna fick tillsammans reflektera över, diskutera och ta fram förslag på hur den sociala dimensionen av regional biogasproduktion kan främja utvecklingen i Gävleborg.

Film som beskriver projektet BIOVÄX Gävleborg

Projektets mål

Målet med projektet är att stärka etablering och utbyggnad av biogasproduktionen hos SME i regionen med fokus på:

  1. öka samverkan mellan små- och medelstora företag (SMEs) och andra intressenter som främjar kapacitetsutnyttjande och utveckling inom biogasbranschens värdekedja
  2. effektivisera biogasprocesser och biogödselproduktion genom ökad regional småskalig biogasproduktion
  3. utveckla affärsmodell som stöder de regionala biogasföretagens hållbarhet- och affärskompetens.

Målgrupper

Projektets primära målgrupp är små- och medelstora företag i Gävleborgs län med potential att ge bidrag till, utveckla och etablera småskalig biogasproduktion. Regionala aktörer som energi- och renhållningsföretag, sociala entreprenörer, basindustrier och kunder för biogödseln representerar intressentgrupper som samverkar för att främja biogasproduktion. I projektet utvecklas även kontakt med framgångsrika nationella biogasaktörer (role models) för att hämta inspiration och dra lärdomar av hur småskalig biogasproduktion kan utvecklas i regionen.

Förväntat resultat

Projektets målsättning är att öka etablering och tillväxt av småskalig biogasproduktion hos SME-företag i Gävleborgs län i övergången till koldioxidsnål ekonomi. Generera ny kunskap som regionala SME kan nyttiggöra för mer effektiv biogasutveckling och etablering. Projektet i sin helhet förväntas bidra till att ge fler regionala biogasetableringar och ökad konkurrenskraft. Miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet, ger bättre resursutnyttjande av bioråvaror, människor och ekonomi genom att integreras i regionala SMEs verksamhet.

Projektets löptid

Projektet pågår 16 december 2019 – 15 april 2023.

Föreläsning med Sandra Wright: Tvärvetenskapens betydelse för biogasforskningen

Trots att det finns stora möjligheter att öka produktion och användning av biogas i region Gävleborg går utvecklingen mycket långsamt. Föreläsningen visar hur ett tvärvetenskapligt perspektiv på olika samhällsaktörer kan identifiera hinder och möjligheter i lokal biogasproduktion.

Historik

Hur kan potentialer till biogasproduktion tillvaratas i Region Gävleborg?
Tisdagen den 5 oktober arrangerade en workshop av BIOVÄX Gävleborg med många intressanta talare från hela Sverige.

Studiebesök på Gotland

Representanter från BIOVÄX Gävleborg och projektet Cirkulära affärer har varit på Gotland för att rekognosera inför det studiebesök BIOVÄX Gävleborg ordnar för Gävleborgsbaserade företag. Företagen kommer bland annat att besöka BroGas och Biogas Gotland, och förhoppningsvis få inspiration för framtida arbete.

Högskolans deltagare på studiebesök
Deltagare från Biogas Gotland
Biogasanläggning på Gotland
Kontrollrum biogasanläggning
Biogasstation
Utanför biogasanläggning

Möten och arrangemang

Inloggning till Canvas

Foto taget på biogasanläggningen i Forsbacka (190117). Från vänster i bild: Komalsingh Rambaree, Sandra Wright, Zhao Wang och Agneta Sundström.

Finansiärer

Projektets finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gävleborg

EU-logga
Logga - Region Gävleborg
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-03-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)