Gå till eugreenalliance
Sök

BIOVÄX (förstudie)

BIOVÄX står för att omvandla organiskt avfall till BIOgas och VÄXtnäring, och utgår från ett regionalt perspektiv i Gävleborg.

Syfte

Förstudien syftar till att ta fram ett kunskapsunderlag till ett genomförandeprojekt vars långsiktiga mål är en effektivisering av produktionen och avsättningen för biogas, samt av växtnäring som härrör ur samma processer.

Målgrupper

Förstudiens målgrupper är många olika aktörer, såväl kommunala som privata inom biogasbranschen, t.ex. biogasproducenter, kunder för biogas och biogödsel, substratägare, transportföretag, anläggningsutövare, sektor-specifika finansiärer, entreprenörer och offentliga aktörer som har ett intresse i biogas­utvecklingen i Gävleborg.

Förväntat resultat

Att skapa ett regionalt nätverk bestående av samhälle, näringslivsaktörer och Högskolan i Gävle, vars kunskapsutbyte stöds av expertis från andra regioner (akademi, forskningsinstitut och konsultföretag). Nätverket kommer att utgöra en kontaktyta inför framtida ansökningar som fokuserar på att stärka den regionala utvecklingen inom biogas.

Projektets löptid

1 december 2018 – 31 maj 2019

Projektdeltagare

BIOVÄX är ett högskoleövergripande forskningsprojekt, som representeras av expertis från Högskolans tre akademier: Akademin för Teknik och Miljö (ATM), Akademin för Utbildning och Ekonomi (AUE) och Akademin för Hälsa och Arbetsliv (AHA).

Projektet leds av Docent Sandra Wright och PhD Zhao Wang, som arbetar vid ATM, Avdelningen för Bygg-, Energi- och Miljöteknik. De kommer specifikt att titta på regionens biogasföretag och lantbrukarnas villkor inom teknisk-kemiska, mikrobiologiska och agrara områden.

Agneta Sundström, docent i företagsekonomi vid AUE, Avdelningen för Ekonomi, står för den hållbara delen av förstudien med specifik fokus på ekonomiska och sociala aspekter. Specifikt intresse riktas mot hur lantbrukarna kan öka sin lönsamhet och effektiviseras genom samverkansprojekt kartlägga vilka sociala faktorer som skapar barriärer för företagsutvecklingen samt identifiera potentialer för att få ut produkter på olika marknader.

Komalsingh Rambaree, docent i socialt arbete vid AHA, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, bidrar även till det sociala perspektivet genom dennes arbete inom ramen för socialt arbete, AHA. Sociala hälsofrämjande aspekter är t.ex. företagares och närboendes attityder till biogasproduktion.

Foto taget på biogasanläggningen i Forsbacka 190117. Från vänster i bild: Komalsingh Rambaree, Sandra Wright, Zhao Wang och Agneta Sundström.

Foto taget på biogasanläggningen i Forsbacka 190117. Från vänster i bild: Komalsingh Rambaree, Sandra Wright, Zhao Wang och Agneta Sundström.

Finansiär

Historik

Seminarium: Biogas- och växtnäring – var står vi och vart är vi på väg?
Tisdagen den 7 maj bjuds ni in till ett seminarium inom forskningsprojektet BIOVÄX, Högskolan i Gävle. Under seminariet presenteras resultat av vår förstudie inklusive analys av de enkätsvar och diskussionsfrågor som samlades in på Workshop Biogas- och växtnäringsdagen den 7 februari. Vi ser fram emot att få en fördjupad dialog med olika intressenter inom biogas. Dialogen ligger till grund för projektets fortsatta inriktning och syfte att främja regionens biogasutveckling.


  • Workshop: Biogas- och växtnäringsdag

Torsdagen den 7 februari har vi Biogas- och växtnäringsdagen, Högskolan i Gävle. Den syftar till att skapa en arena för diskussioner om biogasutvecklingen i region Gävleborg. Alla som är intresserade av biogasens möjligheter, starta produktion på egen gård, i kommunen eller i små och stora företag är välkomna att delta!

Kontakt

Sandra Wright, sandra.wright@hig.se, 026-64 82 81

Zhao Wang, zhao.wang@hig.se, 026-64 81 03

Agneta Sundström, agneta.sundstrom@hig.se, 026-64 88 76

Komalsingh Rambaree, komal.singh.rambaree@hig.se, 026-64 82 66

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-12-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)