Gå till eugreenalliance
Sök

Syntes av mötet vid CFL i Söderhamn

Den 31 maj 2022 genomförde BIOVÄX Gävleborg ett seminarium på CFL i Söderhamn om hur biogas i transportsektorn kan bidra till ett fossilfritt samhälle.

Hälsinglands Utbildningsförbund och projektet BIOVÄX Gävleborg vid Högskolan i Gävle anordnade den 31 maj 2022 ett seminarium om biogasens potentialer. Målet med träffen var att informera om biogasproduktionens regionala potentialer samt hur biogas som fossilfritt drivmedel kan bidra till att möta krav på en mer hållbar transportsektor. Bland åhörarna fanns privata företag, kommunala tjänstemän och gymnasieungdomar med fordonsteknisk inriktning.

Initiativ tagna inom BIOVÄX-projektet visar att kunskap om biogas som energikälla generellt är låg i Gävleborgs län, vilket bland annat visat sig i få regionala etableringar. För att öka kunskapen om biogas fick deltagarna vid seminariet en introduktion till biogas - vad biogas är, de substrat som kan användas vid produktion, tekniska förutsättningar som behöver tillgodoses, samt hur biogödsel genereras.

Inom BIOVÄX-projektet har de regionala förutsättningarna till biogasproduktion kartlagts, vilket visar att det finns god tillgång på substrat och därmed goda potentialer att öka antal etableringar i länet. Då biogasproduktion till sin natur är lokalt förankrad, kan tillvaratagna potentialer på sikt bidra till ökad lokal energiförsörjning (t ex inom lantbruket); regional tillväxt genom produktion i nära samverkan mellan olika aktörer; ökad sysselsättning inom gröna näringar; minskade transportkostnader för tillverkningsindustri som kan leverera substrat till lokal produktion; och möta en ökad framtida efterfrågan på fossilfria transporter. Framför allt, vilket ofta förbises, är det nödvändigt att nå ut med kunskap om biogas till den yngre generationen för att långsiktigt försäkra sig om att det finns drivkrafter som kan möta en allt starkare framtida efterfrågan på fossilfria drivmedel.

Gästrike Ekogas AB

Henrik Nyquist från Gästrike Ekogas AB presenterade företagets satsningar på biogas och hur dessa används idag. Deras biogasproduktion utgör en liten andel av Sveriges totala produktion av biogas (24 GWh av totalt 2200 GWh), men man ser att det går att krama ut lite till ur anläggningen. Man är även öppna för att utöka anläggningen med en rötkammare om det går att säkra substrattillförseln. Branschens ambition är att totalen ska öka till 10 000 GWh vilket ligger i linje med regeringens ambition att satsa extra medel nu och framåt på biogas. Med bilder visade han biogasprocessen och företagets verksamhet - från hur regionens slam, matavfall och växtrester nu dagligen omvandlas till fordonsbränsle men också biogödsel som sluter kretsloppet. En påse matavfall motsvarar 3 kWh i bränsle och som räcker för 4 km transport (normal).

MiljöBilCentrum

Thomas Hedin från MiljöBilCentrum, presenterade historiken och hur de på Gotland gått ”från vision till verklighet”. Processen omfattade alla initiativ tagna från de avgörande beslut som togs, de bolag som skapades kopplade till biogas och nya aktörer som kopplats till processen över tid. Han menar att biogasen på Gotland möter en positiv framtid som bland annat visat sig i ny efterfrågan på biogas från Gotlandsfärjorna, ökad efterfrågan med nya investeringar under senare tid. MiljöBilCentrum koordinerar ett flertal bilförsäljare på Gotland som säljer biogasfordon. Thomas slog hål på de myter om biogasfordon som allmänheten kan ha:

  • biogas som bränsle är inte mer explosivt än bensin och diesel
  • fordonsskatten för biogasbilar är betydligt lägre än för fossildrivna fordon
  • biogas är det bästa miljövalet på marknaden som även inkluderar billigare körning per mil och tillgång till närproducerat bränsle

Volvo Lastvagnar Sverige AB

Magnus Backman, Volvo Lastvagnar Sverige AB presenterade företagets lansering av lastbilar med gasdrift, både modeller som går på förvätskad gas (LNG/LBG) och komprimerad gas (CNG/CBG). Inom företaget utgör dessa ett hållbart alternativ till diesellastbilar och håller samma prestanda. Lastbilarna har samma (D13) motor som grund, samma komponenter, körbarhet och serviceintervaller. Det finns bara några små skillnader i de biogasdrivna motorerna jämfört med dieselmotorerna. Ett filmklipp illustrerade hur gasen används för att driva motorn och hur oanvänd gas återförs till gasbehållaren.

Sammanfattning

Sammantaget lyfter seminariet fram:

  • Låg generell kunskap i länet om biogasproduktion och lågt utnyttjande av regionala potentialer
  • Goda förutsättningar inom transportindustrin att bidra till minskade miljöskadliga utsläpp och till lägre kostnader
  • Potentialer finns för annan regional industri (grön och tillverkning) att avsätta substrat/produkter till biogas som även bidrar till att minska kostnaderna och utsläppen från idag långa transporter
  • Behov att involvera den yngre generation för att möta de långsiktiga målen och efterfrågan på fossilfria drivmedel
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-01-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)