Gå till eugreenalliance
Sök

Workshop: Biogas i regionen

Den 16 mars arrangerade BIOVÄX Gävleborg en workshop där projektet redovisade sina erfarenheter från projekttiden. Med utgångspunkt i den samlade kunskapen från regionen diskuterades också framtida utmaningar och möjligheter som lokal biogasproduktion står inför.

Datum: Torsdag den 16 mars
Tid: 09.00-15.30
Plats: Krusenstjernasalen, Högskolan i Gävle

Program

Moderator och samtalsledare under dagen: Henrik Harrysson

09.00-09.30

Fika, ankomst och registrering

09.30-09.40

Välkommen, BIOVÄX Gävleborg projektgrupp

09.40-10.05

Vad säger den internationella forskningen?
Agneta Sundström, Sandra Wright

10.05-10.30

Val av substrat och teknik vid rötning, simulering
Zhao Wang

10.30-10.40

PAUS

10.40-11.05

Regionala uppfattningar om och utmaningar inför biogasproduktion

Agneta Sundström och Peter Nilsson

11.05-11.40

Biogas idag och möjligheter ur ett ekonomiskt perspektiv
Lars-Erik Jansson, biogaskonsult, Energi- och Affärsutveckling

11.40-11.55

Gårdsbiogas - uppföljning av el och värmebehov
Mats Gustafsson, biogaskonsult, MMG konsult AB

12.00-13.00

LUNCH

13.00 – 13.20

Översikt om svensk biogasmarknad - nulägesstatistik, trender, styrmedel
Linus Klackenberg, EnergigasSverige

13.20-13.40

Klimatklivet i framtiden
Åsa Eklund Öberg, Länsstyrelsen i Gävleborg

13.40-13.50

Mitt eget biogasinitiativ på gården
Lars Larsson, JON-JONS Lantbruk i Växbo, Bollnäs

13.50-14.05

Dragkampen om substratet
Henrik Nyquist, Gästrike Ekogas

14.05-14.15

Biogasdrivna traktorer
Anders Gruving, Traktor Nord - svensk återförsäljare av New Holland

14.15-14.25

PAUS

14.25-14.40

Intervju med Jan Rapp, Biogasakademin

Se en intervju med Jan Rapp

14.40-15.30

Avslutande paneldebatt: ”Var står biogas som energilösning idag?” och summering

Se en inspelning av paneldebatten

Filmer som visades under dagen

Under workshopen visades tre filmer, som du även kan se här:

Lars Paulsons jordbruk - Självförsörjande på energi med biogasdriven traktor

BIOVÄX Zoom meeting

Hagelsrum Biogas – Modell för ett energioberoende Europa

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-10-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)