Gå till eugreenalliance
Sök

Creating aligned studies in Resource Efficiency (Crea-RE)

Creating aligned studies in Resource Efficiency (Crea-RE) är ett europeiskt samarbetsprojekt mellan 4 lärosäten ifrån Finland, Sverige, Lettland och Ryssland inom resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

Crea-RE logotyp

Projektet syftar till att ta fram kunskaps-underlag inom resurseffektivitet och cirkulär ekonomi vilka ska användas vid skapande av nya undervisningsmaterial för så väl relevanta utbildningsprogrammen hos 4 lärosäten som övriga intressenterinom branschen. För att simulera intressen för deltagande studenter samt branschens aktörer ingår i projektet studiebesök med fallstudier hos olika företag om hur deras verksamheter ser ut och/eller skulle förbättras i ett resurseffektivitet och cirkulär ekonomi sammanhang. Förväntat resultat blir undervisningsmaterial på 10 hp, en webbaserade inlärningsplattform och 12 stycken fallstudier.

Studiebesök Riga

Fallstudien i Riga bestod av en uppstartsvecka med studiebesök och ett återbesök för projektredovisning. Kursdeltagarna delades in i fyra grupper med en elev från vardera land; Sverige, Finland, Lettland och Ryssland. Dessa grupper blev sedan tilldelad ett företag/bransch som de skulle skriva sitt case runt. Dessa case bygger till stor del på den information som inhämtats vid de fyra olika studiebesöken som skedde under veckan. Inför återbesöket skapades grunden till en presentation. Denna presentation finslipades i Riga tillsammans med de övriga gruppdeltagarna. Under redovisningen fanns förutom kursdeltagare och lärare, handledare i projektet och representanter från företagen. Genom denna fallstudie har en bredare förståelse för begreppen resurseffektivitet och cirkulär ekonomi erhållits. Att förstå dessa begrepp ur olika länders synvinkel, att förstå vilka hinder och möjligheter som finns beroende på olika länders förutsättningar har varit väldigt lärorikt. Att få se hur industrier arbetar med att lösa problem i ett annat land är en erfarenhet som gett en ytterligare dimension till denna fallstudie.

Studiebesök Gävle

I mars 2019 samlades studenter från Finland, Lettland, Sverige och Ryssland under en intensiv studievecka i Gävle. Uppföljning och presentationer ägde rum under april 2019. Fyra fallstudier med tillhörande studiebesök genomfördes i samarbete med Gästrike Ekogas AB, Uppsala Vatten och Avfall samt Vattenfall i Uppsala. Studenterna arbetade i grupper för att undersöka möjligheterna för att förbättra resurseffektiviteten och främja arbetet med cirkulär ekonomi.

Som en teambuilding-aktivitet och för att ge studenterna förståelse för resursströmmar, besökte gruppen Human Lean Center på Högskolan i Gävle och deras trampbilsfabrik, som har en produktionslinje där trampbilar används som objekt och monteras ihop. Gruppen besökte också Ekogas, en biogasfabrik belägen i Forsbacka utanför Gävle. De tillverkar biogas från matavfall, fettslam och trädgårdsavfall. Dessutom produceras biogödsel, som är ett koncentrat med näringsämnen som lantbrukare kan sprida på sina åkrar. De problem som studenterna identifierade var att det fanns plast och metall i matavfallet samt att användandet av biogas som drivmedel är lågt hos privatbilister. I Uppsala fick gruppen möjlighet att besöka Vattenfall AB:s anläggning för förbränning av avfall. Fabriken producerar fjärrvärme och energi med avfall som främsta resurs. Biprodukterna gips och bottenaska föreslås återanvändas i gipsväggar, betong och vägbeläggning. Hos Uppsala Vatten och Avfall AB fick studenterna lära sig mer om hur dricksvatten produceras och hur återvinning av gråvatten kan spara stora mängder vatten.

En student tyckte att det var mycket positivt att projektet inte enbart bestod av teori utan också av företagsbesök. Studenten uppskattade möjligheten att få delta i utvecklingen av aktiviteter för att främja cirkulär ekonomi.

Undervisningsmaterial

Finns på https://mooc.lab.fi/, sök efter Crea-RE och skapa ett användarkonto.

Projektets löptid

1 mars 2018 – 30 november 2020

Beviljat projektmedel

414 000 euro

Projektdeltagare

Lea Heikinheimo, projektledare
E-post: lea.heikinheimo@lamk.fi

Zhao Wang
E-post: zhao.wang@hig.se


Logotype LAMK
Logotype Itmo University
Bild logotype Latvijas universitate

Finansiärer

Kontakt

Zhao Wang, zhao.wang@hig.se, 026-64 81 03

Publicerad av: Eva Wännström Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-06-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)