Gå till eugreenalliance
Sök

Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller

Projektet ska skapa förutsättningar för en mer hållbar näringslivsverksamhet genom att väcka intresse, stödja och uppmuntra till affärsmodeller mot en cirkulär inriktning.

Projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller, drivs av RISE genom Fiber Optic Valley i samverkan med Högskolan i Gävle, stålklustret Triple Steelix och Region Gävleborg. Genom satsningen får företagen ett kostnadsfritt erbjudande att göra en flygande start i sitt förändringsarbete.

Projektets mål är att väcka intresset, stödja och uppmuntra till att använda affärsmodeller mot en cirkulär riktning hos både företag och inom den offentliga sektorn. De som medverkar får verktyg för att genom cirkulära affärsmodeller bidra till att skapa ett stort mervärde för kunder, minska koldioxidutsläpp och utveckla marknaden för att cirkulera material och minska avfall.

Inom ramen för projektet har två fördjupningsområden identifierats, dessa är:

  • Utveckling och implementering av cirkulära affärsmodeller i och tillsammans med länets företag.
  • Kartläggning av materialflöden för att skapa en marknad för begagnat material

I vårt område undersöker vi möjligheter kring resurser och energi för att uppnå bättre resurseffektivitet, hitta nya affärsmodeller och vara mer cirkulära

Kartläggning av materialflöden

Högskolan i Gävle kartlägger materialflöden hos lokala företag

  • Undersöker materialflöden i företagen för att hitta möjligheter att förbättra både resurseffektivitet och affärsmodellerna mot cirkularitet
  • Utvecklar cirkularitetsmått på produkt och företagsnivå.

Industriell Symbios

Industriell och Urban Symbios är ett sätt att skapa långsiktiga samarbeten mellan lokala och regionala aktörer för att möjliggöra en mer effektiv användning av material, energi och andra tillgängliga resurser både i industriellt och urbant sammanhang.

Projektet syftar till att utveckla en faciliteringsplattform som stimulerar industriell och urban symbios genom att samarbeta för att hitta nya affärsmodeller och arbeta mer hållbart.

Seminarier och workshops

Tillsammans mot en cirkulär ekonomi: nya samarbetsformer, nya möjligheter

Datum: Onsdag den 9 juni
Tid: 09.30-11.30 med mingel från kl 9
Plats: Digitalt via Zoom och Wonder

Genomförda seminarier

Cirkulär ekonomi: nya möjligheter, nya utmaningar

Den 26 januari 2021 genomfördes ett seminarium kring Cirkulär ekonomi som arrangerades av Högskolan i Gävle och Gästrike Återvinnare.
Här kan du se seminariet i efterhand:

Samarbetspartners

Logga EU
Logga Region Gävleborg
Logga Fiber Optic Valley
Logga Gästrike Återvinnare
Logga RISE
Kontakt

Projektledare

Daniele Silvestro
Tel: 026 648277
E-post: daniele.silvestro@hig.se

Stephen Hinton
Tel: 073 0311625
E-post: stephen.hinton@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-08-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)