Gå till eugreenalliance
Sök

Jonas Rönnander

Adjunkt i kemi

E-post: jonas.ronnander@hig.se
Telefon: 026-64 81 51

Jonas Rönnander bedriver sin forskning i kemi och biologi där han utifrån ett kemiskt perspektiv studerar mikrobiella processer vid nedbrytning av ligninmonomerer samt lipidinlagring i oljelagrande jästsvampar. Rönnander är en av initiativtagarna till projektet Gröna Pro, i samarbete med Mittuniversitetet och Tillväxtverket, och som syftar till att utveckla gröna kemikalier/biodrivmedel via mikrobiella processer ur biomassa.

I samarbete med Färöarnas universitet (Froðskaparsetur) har Rönnander även studerat genetisk diversitet av Fjällkvanne i en miljö med få pollinerande insekter samt även isolerat jästsvampar från äldre trähus och konstruktioner, som visat sig vara både olje­lagrande och med förmåga att växa på restprodukter från pappersindustri.

Rönnander är doktorand inom energisystem (studieuppehåll).

Senaste publikationerna

Rönnander, J. & Wright, S. (2021). Growth of wood-inhabiting yeasts of the Faroe Islands in the presence of spent sulphite liquor. Antonie van Leeuwenhoek. International Journal of General and Molecular Microbiology, 114, 649-666. 10.1007/s10482-021-01543-5 [Mer information]
Rönnander, J., Ljunggren, J., Hedenström, E. & Wright, S. (2018). Biotransformation of vanillin into vanillyl alcohol by a novel strain of Cystobasidium laryngis isolated from decaying wood. AMB Express, 8 (1). 10.1186/s13568-018-0666-4 [Mer information]
Rönnander, J., Ljunggren, J. & Wright, S. (2019). Growth in Spent Sulphite Liquor and Biotransformation of Vanillin by Yeasts from Decaying Wood. The 35th International Specialized Symposium on Yeasts, 21-25 October 2019, Antalya, Turkey : Proceedings book. S. 124-124. [Mer information]
Wright, S. & Rönnander, J. (2018). Novel biodegradation of vanillin by a wood-inhabiting isolate of <em>Cystobasidium sp.</em>. Book of abstracts : International Specialized Symposium on Yeasts ISSY 34. S. 114-114. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-02-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)