Forskarpresentation

Amer Jazairy

Forskarpresentation

Amer Jazairy

Biträdande lektor

Forskningsämne: Industriell ekonomi

Jag är biträdande lektor inom industriell ekonomi med fokus på hållbar logistik. Jag är också medlem i CLIP - Center for Logistics and Innovative Production. En av de viktigaste frågorna som jag strävar efter är varför inte logistiknätverk, i deras inköp och tillhandahållande av roller, kan uppnå långsiktiga miljömässiga hållbarhetsmål med tanke på den ökande globala uppmärksamheten och överflödet av teknologier som stöder dem i detta syfte?

Jag använder kvalitativa och kvantitativa metoder för att undersöka de institutionella sammanhang där både logistikköpare och leverantörer verkar, tillsammans med deras köpar-leverantörsdynamik och interaktioner, i syfte att avslöja mekanismerna för att underlätta olika gröna logistikmetoder - samtidigt som jag håller ett öga med traditionell logistik. prestandamätningar. Jag är också intresserad av att integrera områdena offshore outsourcing, samarbetsmekanismer, e-handel, cirkulär ekonomi och digitalisering i min logistikforskning.

AKTUELL FORSKNING

  • Offshore outsourcing av logistiktjänster
  • Inköpsprocessen för grön logistik
  • Samarbetsmekanismer för grön logistik
  • Avvägningar mellan traditionell och grön logistikprestanda
  • Utforska digitaliseringsverktyg för grönare logistiknätverk
  • Den svenska gröna logistikmarknaden

LÄS MER OM

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-12-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)