Publikationer

Först följer en lista över publikationer registrerade i DiVA, Högskolan i Gävle. Därefter listas äldre publikationer som inte finns i DiVAs register.
(DiVA är ett system för bibliografisk dokumentation och e-publicering av forskningspublikationer och uppsatser/examensarbeten som producerats av högskolans forskare, lärare och studenter.)

Artiklar | Kapitel i böcker | Konferensbidrag


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Powell, S., Ah-King, M. & Hussénius, A. (2018). ‘Are we to become a gender university?’ Facets of resistance to a gender equality project. Gender, Work and Organization, 25 (2), 127-143. 10.1111/gwao.12204 [Mer information]
Andersson, K., Hussenius, A. & Gustafsson, C. (2009). Gender theory as a tool for analyzing science teaching. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies, 25 (2), 336-343. 10.1016/j.tate.2008.09.011 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Gullberg, A., Andersson, K., Hussénius, A. & Danielsson, A. (2012). "Genus är att låta barnen vara dom de är" - hur barnsyn och genusmedvetenhet får ämnesdidaktiska konsekvenser.. Utbildning och lärande. [Submitted] [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Hussenius, A. & Andersson, K. (2010). En plastisk sak som lär nytt hela livet. Pedagogiska Magasinet (2), 26-30. [Mer information]

Kapitel i böcker

Hussénius, A., Scantlebury, K., Andersson, K. & Gullberg, A. (2016). Interstitial Spaces : A Model for Transgressive Processes. Illdisciplined Gender : Engaging Questions of Nature/Culture and Transgressive Encounters. Cham: Springer. S. 11-30. 10.1007/978-3-319-15272-1_2 [Mer information]
Andersson, K., Gullberg, A., Hussénius, A. & Scantlebury, K. (2015). "We do science, we don't do gender!" Challenging science teaching education : Gender awareness in contructing knowledge of science and science teaching. Feminist Pedagogy in Higher Education<em> </em> : Critical Theory and Practice. Waterloo, ON, Canada: Wilfrid Laurier University Press. [Mer information]
Hussénius, A., Andersson, K., Gullberg, A. & Scantlebury, K. (2013). Ignoring Half the Sky : A Feminist Critique of Science Education’s Knowledge Society. Science Education for Diversity : Theory and Practice. Rotterdam: Springer Netherlands. S. 301-315. 10.1007/978-94-007-4563-6_14 [Mer information]
Hussénius, A., Andersson, K. & Gullberg, A. (2012). Integrerad undervisning om genus : på lärarprogrammets ämneskurser. Genusvetenskapens pedagogik och didaktik. Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning. S. 36-44. Länk [Mer information]
Hussenius, A. & Scantlebury, K. (2011). Witches, alchemists, poisoners and scientists : Changing image of chemistry. Celebrating the 100th Anniversary of Madame Marie Sklodowska Curies Nobel Prize in Chemistry. Rotterdam, Boston, Taipei: Sense Publishers. S. 191-205. [Mer information]

Konferensbidrag

Hussénius, A., Danielsson, A., Andersson, K., Gullberg, A. & Scantlebury, K. (2012). Challenging primary student teachers' conceptions of gender and science : The initial phases of a research and intervention project. . [Mer information]
Andersson, K., Danielsson, A., Gullberg, A. & Hussénius, A. (2012). Chasing borderlands - pre-service teachers' meeting with different cultures in their education. . [Mer information]
Andersson, K., Danielsson, A., Gullberg, A. & Hussénius, A. (2011). Acting for change : Challenging teachers through theatre, interventions and research. . [Mer information]
Hussenius, A. (2011). Case with <em>cases</em> - a method for work of change. . [Mer information]
Hussénius, A., Andersson, K., Danielsson, A., Gullberg, A., Salminen-Karlsson, M. & Scantlebury, K. (2011). Gender awareness in constructing knowledge of science and science teaching. . [Mer information]
Hussenius, A., Andersson, K., Danielsson, A., Gullberg, A., Salminen-Karlsson, M. & Scantlebury, K. (2010). Hur lärare uppmärksammar genus i naturvetenskaplig undervisning. . [Mer information]
Andersson, K. & Hussénius, A. (2008). Gender theory as a tool for analysing science teaching. Planning science instruction - from insight to learning to pedagogical practices : proceedings of the 9th Nordic Research Symposium on Science Education, 11th-15th June 2008, Reykjavík, Iceland. Reykjavík: School of education, University of Iceland. S. 168-170. Länk [Mer information]
Andersson, K. & Hussenius, A. (2006). Genusperspektiv i naturvetenskaplig undervisning. Naturfagsdidaktikkens mange facetter : Proceedings fra Det 8. nordiske Forskersymposium om undervisningen i naturfag. Köpenhamn: Danmarks Paedagogiska Universitets Forlag. S. 95-102. [Mer information]
Axelsson, S. & Hussenius, A. (2003). DiaNa - Muntlig och skriftlig träning, med återkoppling och självvärdering för studenter. Proceedings 2003 : utvecklingskonferensen : 26-28 november i Gävle. Stockholm: Rådet för högre utbildning. S. 42-45. [Mer information]

Publikationer - ej registrerade i DiVa

Publikationer inom naturvetenskapernas didaktik

Referee-bedömda artiklar

Andersson, K., Hussénius, A., Gustafsson, C. Gender Theory as a Tool for Analysing Science Teaching, Teaching and Teacher Education, 2009, 25, 336-343.

 
Andersson, K., Hussénius, A. (2006). Genusperspektiv i naturvetenskaplig undervisning. Naturfagsdidaktikkens mange facetter: Proceedings fra Det 8. nordiske Forskersymposium om undervisningen i naturfag, s. 95-102. Danmarks Paedagogiske Universitets Forlag, Köpenhamn.
   Axelsson, S., Hussénius, A. DiaNa — Muntlig och skriftlig träning, med återkoppling och självvärdering för studenter, Proceedings 2003, Utvecklingskonferensen (ISBN 91-85027-20-0), sid. 42-45.
 

Referee-bedömda konferensbidrag

Andersson, K., Danielsson, A, Gullberg A. & Hussénius, A. “Chafing borderlands — pre-service teachers' meeting with different cultures in their education". ". Paperpresentation vid Gender and Education Association (GEA), 11-13 april, 2012, Göteborg.

 
Hussenius, A., Andersson, K., Danielsson, A, Gullberg A. & Scantlebury, K. “Gender awareness in constructing knowledge of science and science teaching". Paperpresentation vid European Science Education Research Association (ESERA), 5-9 september 2011 i Lyon, Frankrike.

 
Danielsson, A., Hussenius, A., Andersson, K, & Gullberg A. (2011) “Acting for Change: Challenging teachers through theatre, interventions and research". Symposium vid Gender and Education Association (GEA), 27-29 april 2011 i Exeter, Storbritannien.

 
Hussénius, A. (2011) "Case with cases - a method for work of change". Paperpresentation (del av symposium) vid Gender and Education Association (GEA), 27-29 april 2011 i Exeter, Storbritannien.

   Hussénius, A., Andersson, K. (2010) "Hur lärare uppmärksammar genus i naturvetenskaplig undervisning". Forskning i naturvetenskapernas didaktik (FND). Att kommunicera naturvetenskap i teori och praktik — ett möte mellan lärarutbildning, skola och NV-didaktisk forskning. Kristianstad, 16-17  november 2010

 
Andersson, K., Hussénius, A. (2006). “Is Action Research a Feasible Way to Study Natural science, Gender and Power in the Scientific Classroom?" Den tredje Rikskonferensen i ämnesdidaktik i Kristianstad, Ämnesdidaktik ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

 
Andersson, K., Hussénius, A. (2005). "Genusperspektiv i naturvetenskaplig undervisning". Det 8. nordiske Forskersymposium om undervisning i naturfag i Ålborg, Naturfagsdidaktikkens mange facetter.

  Hussénius, A., Axelsson, S. (2003) "DiaNa - Muntlig och skriftlig träning, med återkoppling och självvärdering för studenter", Utvecklingskonferensen för högre utbildning, Gävle 2003.
 

Konferensbidrag (ej referee-bedömda)

Hussénius, A. (2011)  " Att utmana blivande no-lärare:  Ämnesinnehåll och genusmedvetenhet i samspel för en mer inkluderande naturvetenskap", Lärarstudenter i fokus. Ämnesdidaktisk konferens. Historiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala 2011.

 
Hussénius, A., Axelsson, S. (2003) "DiaNa — Systematisk träning av studenters kommunikativa färdigheter genom ett helt utbildningsprogram", SPUCK, Såstaholm 2003.

 

Översiktsartiklar, bokkapitel, böcker

Hussénius, A., Andersson, K., Gullberg, A. & Scantlebury, K. “Ignoring half the sky: A feminist critique of science education´s knowledge society". I N. Mansour & R. Wegerif (Eds.) Science education for diversity. Theory and practice. Rotterdam: Springer Publishing. 2012.

 
Hussénius, A. & Scantlebury, K. “Witches, alchemists, poisoners and scientists: Changing image of chemistry", in Chiu, M-H., Gilmore, P.J. & Treagust, D. (Eds.) Celebrating the 100th Anniversary of Madam Maria Sklodowska Curie´s Nobel Prize in Chemistry. Sense Publishers. Rotterdam, 2011.

 
Axelsson, S., Hussénius, A. "Visualisering av molekyler och kemiska reaktioner med hjälp av datorteknik". Att undersöka det pedagogiska frirummet. Några ämnesdidaktiska projekt vid Uppsala universitet, red. Bengt Ekman, Uppsala universitet, Enheten för utveckling och utvärdering, Arbetsrapport nr. 23, maj 2000.

 
Edström, K., Hussénius, A., Larsson, K. "Att Styra eller Styras — En projektrapport om hur man kan få studenter i en ordinarie universitetskurs att utveckla inte bara sin ämneskunskap, utan också sin allmänna studieförmåga", Uppsala universitet, Enheten för utveckling och utvärdering, Arbetsrapport nr. 3, april 1998.
 

Populärvetenskapliga artiklar

Andersson, K., & Hussénius A. (2010). En plastisk sak som lär nytt hela livet. Pedagogiska Magasinet, 2. 26-30.

 

Publikationer i kemi

Referee-bedömda artiklar

Edström, K., Andersson, A. M., Bishop, A., Fransson, L. Lindgren, J., and Hussénius, A., "Carbon electrode morphology and thermal stability of the passivation layer", J. Power Sources, 2001, 97-87, 87.

 
Matsson, O., Axelsson, S., Hussénius, A., and Ryberg, P., "Mechanistic Use of Short-Lived Radionuclides in Organic and Bio-Organic Chemistry", Acta Chem. Scand. 1999, 53, 670.

 
Hussénius, A., Matsson, O., and Bergson, G., "Experimental evidence of partially rate limiting ion-pair interconversion in a base catalyzed 1,3-proton transfer reaction", Chem. Commun., 1998, 2693.

 
Aune, M., Danielsson, R., Hussénius, A., Ryberg, P., Kristjánsdóttir, Á. G., and Matsson, O., "1,3-Hydron Transfer in Some 5- or 7-Substituted 1-Methylindenes. Reaction Rates and Kinetic Isotope Effects", Acta Chem. Scand. 1998, 52, 911.

 
Agback, M., Lunell, S., Hussénius, A., and Matsson, O., "Theoretical Studies of Proton Transfer Reactions in 1-Methylindene", Acta Chem. Scand. 1998, 52, 541.

 
Hussénius, A., Somfai, P., and Tanner, D., "Kinetic Study of a homodienyl-[1,5]-hydrogen shift in a vinylaziridine", J. Phys. Org. Chem. 1996, 9,  623.

 
Hussénius, A., "Kinetic Isotope Effect and 1H/2H Exchange Studies of Stereospecific 1,3-Hydron Transfer in the Indene System", Acta Universitatis Upsaliensis, Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science 277, 1990.

 
Hussénius, A. and Matsson, O., "Solvent Dependence of Primary Deuterium Kinetic Isotope Effects for Base-catalyzed 1,3-Proton Transfer in the Indene System", Acta Chem Scand. 1990, 44, 845.

 
Hussénius, A., Matsson, O., and Bergson, G., " Primary 2H-Kinetic Isotope Effects in the Base-Catalyzed 1,3-Prototropic Rearrangement of 1-Methylindene and 1,3-Dimethyl-indene", J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1989, 851.

 
Hussénius, A., Matsson, O., and Isaksson, R., "Separation of Alkyl-Substituted Indene Enantiomers by Chromoatography on Microcrystalline Triacetylcellulose", J. Chromatogr. 1987, 405, 155.

 

Referee-bedömda konferensbidrag

Aune, M.,Bergson, G., Hussénius, A., and O.Matsson, "How can heavy and light distinguish between left and right? - Chiral Discrimination and Kinetic Isotope Effects", 5th International Symposium on Chiral Discrimination, Stockholm, 1994.

 
Hussénius, A., Matsson, O., and Bergson, G., "Relative Rates of Ion-pair Equilibration versus Ion-pair Collapse in a Piperidine Catalysed Indene Rearrangement", 11th IUPAC Conference on Physical Organic Chemistry, Ithaca, New York, 1992.

 
Hussénius, A., Matsson, O., and Bergson, G., "Is Ion-pair Equilibration Fast Compared to Ion-pair Collapse in Base-catalysed Indene Rearrangement?", Organic Reactivity, Padova 1989.

 
Hussénius, A. and Matsson, O., "Solvent Dependence of the Primary Kinetic Isotope Effect in a Base-Catalyzed Proton-Transfer Reaction", Organikerdagarna, Lövånger 1988.

 
Hussénius, A. and Matsson, O., "Solvent Dependence of the Primary Kinetic Isotope Effect in a Base-Catalyzed Proton-Transfer Reaction", 9th IUPAC Conference on Physical Organic Chemistry, Regensburg, BRD 1988.

 
Hussénius, A., Matsson, O., Sjöberg, S., and Bergson, G., "Stereochemistry and Kinetic Isotope Effects of Base-Catalyzed Proton-Transfer in the Indene System", Organic Reactivity, Paris 1987.

 
Matsson, O., Hussénius, A., Sjöberg, S., and Bergson, G., "Stereochemistry and Kinetic Isotope Effects of Base-Catalyzed Proton-Transfer in the Indene System", Swedish-Israeli Symposium, New Trends in Organic Chemistry, Rehovot, Israel 1987.

 
Hussénius, A., Matsson, O., and Bergson, G., "Kinetic Isotope Effects in the Base-Catalyzed Prototropic Rearrangement of 1,3-Dimethylindene", Mechanisms of Reactions in Solution, Canterbury 1986.

 
Hussénius, A., Isaksson, R., och Matsson, O., "Kromatografisk enantiomer-separation av alkylindener", Organikerdagarna, Stockholm 1986.

Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)