Konferensbidrag

Hussénius, A., Danielsson, A., Andersson, K., Gullberg, A. & Scantlebury, K. (2012). Challenging primary student teachers' conceptions of gender and science : The initial phases of a research and intervention project. . [Mer information]
Andersson, K., Danielsson, A., Gullberg, A. & Hussénius, A. (2012). Chasing borderlands - pre-service teachers' meeting with different cultures in their education. . [Mer information]
Andersson, K., Danielsson, A., Gullberg, A. & Hussénius, A. (2011). Acting for change : Challenging teachers through theatre, interventions and research. . [Mer information]
Hussenius, A. (2011). Case with <em>cases</em> - a method for work of change. . [Mer information]
Hussénius, A., Andersson, K., Danielsson, A., Gullberg, A., Salminen-Karlsson, M. & Scantlebury, K. (2011). Gender awareness in constructing knowledge of science and science teaching. . [Mer information]
Hussenius, A., Andersson, K., Danielsson, A., Gullberg, A., Salminen-Karlsson, M. & Scantlebury, K. (2010). Hur lärare uppmärksammar genus i naturvetenskaplig undervisning. . [Mer information]
Andersson, K. & Hussénius, A. (2008). Gender theory as a tool for analysing science teaching. Planning science instruction - from insight to learning to pedagogical practices : proceedings of the 9th Nordic Research Symposium on Science Education, 11th-15th June 2008, Reykjavík, Iceland. Reykjavík: School of education, University of Iceland. S. 168-170. Länk [Mer information]
Andersson, K. & Hussenius, A. (2006). Genusperspektiv i naturvetenskaplig undervisning. Naturfagsdidaktikkens mange facetter : Proceedings fra Det 8. nordiske Forskersymposium om undervisningen i naturfag. Köpenhamn: Danmarks Paedagogiska Universitets Forlag. S. 95-102. [Mer information]
Axelsson, S. & Hussenius, A. (2003). DiaNa - Muntlig och skriftlig träning, med återkoppling och självvärdering för studenter. Proceedings 2003 : utvecklingskonferensen : 26-28 november i Gävle. Stockholm: Rådet för högre utbildning. S. 42-45. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)