Forskarpresentation

Annica Gullberg

Forskarpresentation

Annica Gullberg

Universitetslektor

Forskningsämne: Biologi

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Andersson, K. & Gullberg, A. (2014). What is science in preschool and what do teachers have to know to empower children?. Cultural Studies of Science Education, 9 (2), 275-296. 10.1007/s11422-012-9439-6 [Mer information]
Kellner, E., Gullberg, A., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2011). Prospective teachers' initial conceptions about pupils difficulties in science and mathematics : a potential resource in teacher education. International Journal of Science and Mathematics Education, 9 (4), 843-866. 10.1007/s10763-010-9232-5 [Mer information]
Gullberg, A., Kellner, E., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2008). Prospective teachers’ initial conceptions about pupils’ understanding of science and mathematics. European Journal of Teacher Education, 31 (3), 257-278. 10.1080/02619760802208429 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Gullberg, A., Andersson, K., Hussénius, A. & Danielsson, A. (2012). "Genus är att låta barnen vara dom de är" - hur barnsyn och genusmedvetenhet får ämnesdidaktiska konsekvenser.. Utbildning och lärande. [Submitted] [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Ekblom, J., Hjelm-Wigren, E., Gullberg, A. & Andersson, K. (2012). Allt har ställts på kant, men det är tusen gånger roligare - vad naturvetenskap kan vara i förskolan.. Pedagogiska Magasinet. [Submitted] [Mer information]

Kapitel i böcker

Hussénius, A., Scantlebury, K., Andersson, K. & Gullberg, A. (2016). Interstitial Spaces : A Model for Transgressive Processes. Illdisciplined Gender : Engaging Questions of Nature/Culture and Transgressive Encounters. Cham: Springer. S. 11-30. 10.1007/978-3-319-15272-1_2 [Mer information]
Andersson, K., Gullberg, A., Hussénius, A. & Scantlebury, K. (2015). "We do science, we don't do gender!" Challenging science teaching education : Gender awareness in contructing knowledge of science and science teaching. Feminist Pedagogy in Higher Education<em> </em> : Critical Theory and Practice. Waterloo, ON, Canada: Wilfrid Laurier University Press. [Mer information]
Hussénius, A., Andersson, K., Gullberg, A. & Scantlebury, K. (2013). Ignoring Half the Sky : A Feminist Critique of Science Education’s Knowledge Society. Science Education for Diversity : Theory and Practice. Rotterdam: Springer Netherlands. S. 301-315. 10.1007/978-94-007-4563-6_14 [Mer information]
Hussénius, A., Andersson, K. & Gullberg, A. (2012). Integrerad undervisning om genus : på lärarprogrammets ämneskurser. Genusvetenskapens pedagogik och didaktik. Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning. S. 36-44. Länk [Mer information]
Gullberg, A., Kellner, E., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2007). Lärarstudenters uppfattning om elevers begrepp om gas. Resultatdialog 2007 : forskning inom utbildningsvetenskap. Stockholm: Stockholm. S. 52-58. Länk [Mer information]
Gullberg, A., Kellner, E., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2007). Lärarstudenters uppfattning om elevers begrepp om gas. Ämnesdidaktik ur ett nationellt och internationellt perspektiv : rapport från Rikskonferensen i ämnesdidaktik 2006. Kristianstad: Kristianstad University Press. S. 133-142. [Mer information]

Konferensbidrag

Hussénius, A., Danielsson, A., Andersson, K., Gullberg, A. & Scantlebury, K. (2012). Challenging primary student teachers' conceptions of gender and science : The initial phases of a research and intervention project. . [Mer information]
Andersson, K., Danielsson, A., Gullberg, A. & Hussénius, A. (2012). Chasing borderlands - pre-service teachers' meeting with different cultures in their education. . [Mer information]
Andersson, K., Danielsson, A., Gullberg, A. & Hussénius, A. (2011). Acting for change : Challenging teachers through theatre, interventions and research. . [Mer information]
Hussénius, A., Andersson, K., Danielsson, A., Gullberg, A., Salminen-Karlsson, M. & Scantlebury, K. (2011). Gender awareness in constructing knowledge of science and science teaching. . [Mer information]
Hussenius, A., Andersson, K., Danielsson, A., Gullberg, A., Salminen-Karlsson, M. & Scantlebury, K. (2010). Hur lärare uppmärksammar genus i naturvetenskaplig undervisning. . [Mer information]
Kellner, E., Gullberg, A., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2007). Prospective teachers' initial conceptions of pupils' difficulties : holistic view of concepts in science and matematics. ESERA 2007 : European Science Education Research Association International Conference in Malmö, Sweden, August 21-25, 2007. [Mer information]

Rapporter

Thorén, I., Kellner, E., Gullberg, A. & Attorps, I. (2005). Developing transformative pedagogical content knowledge in science and mathematics teacher education. Stockholm: Swedish Council for the Renewal of Higher Education. 27 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-11-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)