Forskarpresentation

Annica Gullberg

Forskarpresentation

Annica Gullberg

Universitetslektor

Forskningsämne: Biologi

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Andersson, K. & Gullberg, A. (2014). What is science in preschool and what do teachers have to know to empower children?. Cultural Studies of Science Education, 9 (2), 275-296. 10.1007/s11422-012-9439-6 [Mer information]
Kellner, E., Gullberg, A., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2011). Prospective teachers' initial conceptions about pupils difficulties in science and mathematics : a potential resource in teacher education. International Journal of Science and Mathematics Education, 9 (4), 843-866. 10.1007/s10763-010-9232-5 [Mer information]
Gullberg, A., Kellner, E., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2008). Prospective teachers’ initial conceptions about pupils’ understanding of science and mathematics. European Journal of Teacher Education, 31 (3), 257-278. 10.1080/02619760802208429 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Gullberg, A., Andersson, K., Hussénius, A. & Danielsson, A. (2012). "Genus är att låta barnen vara dom de är" - hur barnsyn och genusmedvetenhet får ämnesdidaktiska konsekvenser.. Utbildning och lärande. [Submitted] [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Ekblom, J., Hjelm-Wigren, E., Gullberg, A. & Andersson, K. (2012). Allt har ställts på kant, men det är tusen gånger roligare - vad naturvetenskap kan vara i förskolan.. Pedagogiska Magasinet. [Submitted] [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-11-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)