Forskarpresentation

Annica Gullberg

Forskarpresentation

Annica Gullberg

Universitetslektor

Forskningsämne: Biologi

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Kapitel i böcker

Hussénius, A., Scantlebury, K., Andersson, K. & Gullberg, A. (2016). Interstitial Spaces : A Model for Transgressive Processes. Illdisciplined Gender : Engaging Questions of Nature/Culture and Transgressive Encounters. Cham: Springer. S. 11-30. 10.1007/978-3-319-15272-1_2 [Mer information]
Andersson, K., Gullberg, A., Hussénius, A. & Scantlebury, K. (2015). "We do science, we don't do gender!" Challenging science teaching education : Gender awareness in contructing knowledge of science and science teaching. Feminist Pedagogy in Higher Education<em> </em> : Critical Theory and Practice. Waterloo, ON, Canada: Wilfrid Laurier University Press. [Mer information]
Hussénius, A., Andersson, K., Gullberg, A. & Scantlebury, K. (2013). Ignoring Half the Sky : A Feminist Critique of Science Education’s Knowledge Society. Science Education for Diversity : Theory and Practice. Rotterdam: Springer Netherlands. S. 301-315. 10.1007/978-94-007-4563-6_14 [Mer information]
Hussénius, A., Andersson, K. & Gullberg, A. (2012). Integrerad undervisning om genus : på lärarprogrammets ämneskurser. Genusvetenskapens pedagogik och didaktik. Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning. S. 36-44. Länk [Mer information]
Gullberg, A., Kellner, E., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2007). Lärarstudenters uppfattning om elevers begrepp om gas. Resultatdialog 2007 : forskning inom utbildningsvetenskap. Stockholm: Stockholm. S. 52-58. Länk [Mer information]
Gullberg, A., Kellner, E., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2007). Lärarstudenters uppfattning om elevers begrepp om gas. Ämnesdidaktik ur ett nationellt och internationellt perspektiv : rapport från Rikskonferensen i ämnesdidaktik 2006. Kristianstad: Kristianstad University Press. S. 133-142. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-11-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)