Åsa Hadin

Universitetsadjunkt

E-post: asa.hadin@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 88 48
Mobil: 070-685 16 88

Nuvarande arbetsuppgifter på HiG:

Jag arbetar som doktorand inom Energisystem med forskning som handlar om förnybar energi (biogas) från hästgödsel. I projektet sammanvävs tankarna om effektivt resursanvändande med kretsloppstänkande; en produkt som inte används, eller används till liten grad och i vissa fall ses som ett problem, och möjligheter och svårigheter med att se den som en resurs som kan bidra till målen om minskad miljöpåverkan och ökad användning av förnybar energi. Jag arbetar även som sammankallande för Högskolan i Gävles miljörevisorer med kompetensutvecklande aktiviteter för miljörevisorerna men även för andra anställda på Högskolan i Gävle inom ramen för högskolans miljöledningsarbete.

Tidigare verksamhet på HiG:

Tidigare arbetade jag som universitetsadjunkt inom Industriell ekonomi och höll kurser i miljöteknik för blivande ingenjörer och kandidater inom Industriell ekonomi och Miljöteknik, samt studenter på masternivå. Kurserna innefattade bland annat avfallshantering, luftrenings- och vattenreningsteknik, miljölagstiftning, miljöledning och miljörevision, och hölls tidvis även i form av uppdragsutbildningar och för internationella studenter. Vid införandet av högskolans miljöledningssystem och i det fortsatta miljöledningsarbetet deltog jag i projektgruppen för införandet, som miljörevisor och revisionsledare internt och externt, som systemansvarig (2006-2007) och som internutbildare inom miljöledning- och miljörevision.

Senaste publikationerna

Hadin, Å., Hillman, K. & Eriksson, O. (2017). Prospects for Increased Energy Recovery from Horse Manure : A Case Study of Management Practices, Environmental Impact and Costs. Energies, 10 (12). 10.3390/en10121935 [Mer information]
Hadin, Å., Eriksson, O. & Hillman, K. (2016). A review of potential critical factors in horse keeping for anaerobic digestion of horse manure. Renewable & sustainable energy reviews, 65, 432-442. 10.1016/j.rser.2016.06.058 [Mer information]
Hadin, Å. & Eriksson, O. (2016). Horse manure as feedstock for anaerobic digestion. Waste Management, 65, 506-518. 10.1016/j.wasman.2016.06.023 [Mer information]
Hadin, Å. (2018). From waste problem to renewable energy resource : exploring horse manure as feedstock for anaerobic digestion. Diss. (sammanfattning), 2018. Gävle: Gävle University Press. 74 s. (Studies in the Research Profile Built Environment. Doctoral thesis 8) Länk [Mer information]
Hadin, Å. (2016). Anaerobic digestion of horse manure : renewable energy and plant nutrients in a systems perspective. Lic.-avh. (sammanfattning), 2016. Gävle: Gävle University Press. 40 s. (Studies in the Research Profile Built Environment. Licentiate thesis 2) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)