Forskarpresentation

Åsa Hadin

Åsa Hadin,doktorand inom Energisystem med forskning som handlar om förnybar energi (biogas) från hästgödsel.

Forskarpresentation

Åsa Hadin

Universitetslektor i industriell ekonomi, Tekn.Dr i energisystem

Forskningsämne: Industriell ekonomi

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Som lektor i industriell ekonomi undervisar jag i miljöteknik och hållbar utveckling , miljöeffekter, miljöledning och miljörevision, miljölagstiftning och miljökonsekvensbeskrivning för studenter inom industriell ekonomi och miljöteknik/miljövetenskap. Kurserna innefattar bland annat avfallshantering, luftrenings- och vattenreningsteknik, systemperspektiv och ledning för hållbar utveckling.

I undervisningen ingår också handledning och examination av rapporter och examensarbeten på kandidat- och magisternivå inom industriell ekonomi och på kandidatnivå inom miljöteknik/miljövetenskap.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-01-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)