Forskarpresentation

Bengt Eriksson

Forskarpresentation

Bengt Eriksson

Universitetslektor i materialteknik

Forskningsämne: Byggnadsteknik

AKTUELL FORSKNING


LÄS MER OM

Rubrik

Brödtext


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Stojanovic, B., Akander, J. & Eriksson, B. (2008). Natural and semi-natural field exposure testing and analysis, on optical degradation of a building integrated unglazed solar collector surface. Materials and Structures, 41 (6), 1057-1071. 10.1617/s11527-007-9306-1 [Mer information]

Konferensbidrag

Eriksson, B., Waldum, A., Riks, E., Andersson, T., Andersen, H. & Albatici, R. (2001). A PC based system for maintenance management of buildings : Description of the damage atlases. CIB World Building Congress : Performance in Product and Practice 2nd - 6th April 2001, Wellington, New Zealand. [Mer information]
Haagenrud, S., Stordahl, P., Eriksson, B., Riks, E. & Krigsvoll, G. (2001). A PC based system for maintenance management of buildings : General description. . [Mer information]
Krigsvoll, G., Henriksen, J., Haagenrud, S. & Eriksson, B. (2001). MMWood Environmental risk factor module. CIB World Building Congress : Performance in Product and Practice. [Mer information]
Eriksson, B. & Westberg, K. (2000). Use of measured climatic data to estimate the micro environment at buildings. ILCDES 2000 Helsinki, Finland. [Mer information]

Rapporter

Eriksson, B. (2000). EU-project ENV4-CT98-0796 D02.01 Summary report on environmental damages. [Mer information]
Eriksson, B. (2000). EU-project ENV4_CT-98-0796 D02.01 WST Environmental Damage Wood Surface Treatment. [Mer information]
Waldum, A. & Eriksson, B. (2000). EU-project ENV4-CT98-0796 D02.01RB Environmental Damage to Rendering/Brick. [Mer information]
Eriksson, B. (2000). EU-project ENV4-CT98-0796 D04.02b ERFM Report Swedish demonstrator. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-11-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)