Camilla Niss

Camilla Niss

TeknDr i industriell arbetsvetenskap

Universitetslektor i industriell organisation

Industriell ekonomi

Akademin för teknik och miljö (ATM)

E-post: camilla.niss@hig.se

Telefon: 026-64 88 01

Aktuell forskning

Min forskning bedrivs inom ramen för Högskolans forskningscentrum CLIP (Centrum för Logistik och Innovativ Produktion) och har fokuserats på flera olika områden inom industriell organisation, såsom:

* Kunskapsledning och kunskapsintegration

* Projektorganisering

* Innovation och innovativa leverantörer

* Digitalisering och verksamhetsutveckling

Under 2019 fokuserar jag framförallt på ett projekt kring innovativa leverantörer och digitalisering.

Senaste publikationerna

Bredin, K., Enberg, C., Niss, C. & Söderlund, J. (2017). Knowledge Integration at Work : Individual Project Competence in Agile Projects. Managing Knowledge Integration Across Boundaries. New York: Oxford University Press. S. 206-226. [Mer information]
Bengtsson, L., von Haartman, R., Niss, C. & Alieva, J. (2018). Digitalisation of production: The significance of CI capability and teamwork. . [Mer information]
Lozano, R., Pettersen, S., Jonsall, A. & Niss, C. (2018). Moving to a quadruple/quintuple helix in Sustainable Public Procurement. . Länk [Mer information]
Bengtsson, L., von Haartman, R., Niss, C. & Alieva, J. (2018). People still matters: Digital transformation of production requires CI capabilitiesand teamwork. . [Mer information]
von Haartman, R., Bengtsson, L. & Niss, C. (2016). Digital or lean? Lean practices and adoption of digital technologies in assembly- and process-based industries. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Niss Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-02-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)