Böcker


Doktorsavhandling

Niss, C. (2009). Project Becoming and Knowing Trajectories : An Epistemological Perspective on Human and Non-human Project Making. Diss. , 2009. Stockholm: KTH. 235 s. (Trita-IEO 2009:4) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Bredin, K., Enberg, C., Niss, C. & Söderlund, J. (2017). Knowledge Integration at Work : Individual Project Competence in Agile Projects. Managing Knowledge Integration Across Boundaries. New York: Oxford University Press. S. 206-226. [Mer information]
Bredin, K., Niss, C. & Söderlund, J. (2015). Specialist med bredd eller flerbent generalist : Vad utmärker en kunskapsintegrerande projektmedlem?. Kunskapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomi : Slutrapport från ett forskningsprogram. Stockholm: Makadam Förlag. S. 72-83. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)