Forskarpresentation

Camilla Niss

Camilla Niss. Personal.

Forskarpresentation

Camilla Niss

Universitetslektor i industriell organisation, TeknDr i industriell arbetsvetenskap

Forskningsämne: Industriell ekonomi

Jag är universitetslektor i industriell organisation och har en teknologie doktorsexamen i industriell arbetsvetenskap.

AKTUELL FORSKNING


Min forskning bedrivs inom ramen för Högskolans forskningscentrum CLIP (Centrum för Logistik och Innovativ Produktion) och har fokuserats på flera olika områden inom industriell organisation, såsom:

  • Kunskapsledning och kunskapsintegration
  • Projektorganisering
  • Innovation och innovativa leverantörer
  • Digitalisering och verksamhetsutveckling

Under 2019 fokuserar jag framförallt på ett projekt kring innovativa leverantörer och digitalisering.

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Niss, C. (2009). Project Becoming and Knowing Trajectories : An Epistemological Perspective on Human and Non-human Project Making. Diss. , 2009. Stockholm: KTH. 235 s. (Trita-IEO 2009:4) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Lozano, R., Petterssén, S., Jonsäll, A., Niss, C. & Bergstrôm, B. (2019). Moving to a quintuple helixapproach in SPP : Collaboration and LCC forlighting procurements. Cost and EU Public Procurement Law : Life-cycle costing for sustainability. Oxon: Routledge. [Mer information]
Bredin, K., Enberg, C., Niss, C. & Söderlund, J. (2017). Knowledge Integration at Work : Individual Project Competence in Agile Projects. Managing Knowledge Integration Across Boundaries. New York: Oxford University Press. S. 206-226. [Mer information]
Bredin, K., Niss, C. & Söderlund, J. (2015). Specialist med bredd eller flerbent generalist : Vad utmärker en kunskapsintegrerande projektmedlem?. Kunskapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomi : Slutrapport från ett forskningsprogram. Stockholm: Makadam Förlag. S. 72-83. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-11-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)