Forskarpresentation

Camilla Niss

Camilla Niss. Personal.

Forskarpresentation

Camilla Niss

Universitetslektor i industriell organisation, TeknDr i industriell arbetsvetenskap

Forskningsämne: Industriell ekonomi

Jag är universitetslektor i industriell organisation och har en teknologie doktorsexamen i industriell arbetsvetenskap.

AKTUELL FORSKNING


Min forskning bedrivs inom ramen för Högskolans forskningscentrum CLIP (Centrum för Logistik och Innovativ Produktion) och har fokuserats på flera olika områden inom industriell organisation, såsom:

  • Kunskapsledning och kunskapsintegration
  • Projektorganisering
  • Innovation och innovativa leverantörer
  • Digitalisering och verksamhetsutveckling

Under 2019 fokuserar jag framförallt på ett projekt kring innovativa leverantörer och digitalisering.

LÄS MER OM

Mitt undervisningsområde är industriell organisation och jag fokuserar framförallt på projektledning och projektorganisering.

Därutöver handleder och examinerar jag uppsatser på kandidat- och magisternivå samt handleder tre doktorander (varav en industridoktorand).

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-11-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)