Forskarpresentation

Chris Dominic

Chris Dominic, universitetslektor logistik avdelning industriell ekonomi, Högskolan i Gävle. Fotograferad 180919.

Forskarpresentation

Chris Dominic

Forskare

Forskningsämne: Industriell ekonomi

Chris Dominic tillhör forskargruppen Industriell Ekonomi och Hållbar logistik och främst aktiv inom forskningsområdet Hållbar logistik. Chris intresserar sig bland annat för Logistik, Supply Chain Management Förpackningslogistik, Spårbarhet, Förpacknings och Material Design Distributionslogistik Operationsmanagement och Forskningsmetodik.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Chris Dominic är engagerad i ett forskningsprojekt om Lokal Producerat Livsmedel, Distributionssystem inom dagligvaruhandel, Förpackningslogistik, Citylogistik och Förpackningsdesign.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Dominic, C., Östlund, S., Buffington, J. & Masoud, M. (2015). Towards a Conceptual Sustainable Packaging Development Model : A Corrugated Box Case Study. Packaging Technology and Science, 28, 397-413. 10.1002/pts.2113 [Mer information]
Dominic, C. (2013). Supply and demand chain integration : A case study conducted in the packaging industry. Packaging technology & science (1), 51-63. 10.1002/pts.1963 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Dominic, C. (2005). Integrating Packaging Suppliers into the Supply/Demand Chain. Packaging technology & science, 18 (3), 151-160. 10.1002/pts.684 [Mer information]
Olsmats, C. & Dominic, C. (2003). Packaging Scorecard - A Packaging Performance Evaluation Method. Packaging technology & science, 16, 9-14. 10.1002/pts.604 [Mer information]

Doktorsavhandling

Dominic, C. (2011). Packaging Logistics Performance. Diss. (sammanfattning), 2011. Lund: Lund University. 100 s. Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Dominic, C. & Olsmats, C. (2019). Four-dimensional concurrent engineering : an extended theoretical framework integrating packaging. Four-dimensional concurrent engineering : an extended theoretical framework integrating packaging: IAPRI. S. 48-48. Länk [Mer information]
Dominic, C. & Johansson, J. (2017). Building network integration solutions for locally produced foods : new requirements on supply chain, logistics and packaging. International Agriculture Innovation and Cross-border EC Conference (IAICEC), Chiang Mai, Thailand, 18-19th October 2017. Chiang Mai. Länk [Mer information]
Dominic, C. (2010). Packaging logistics performance and how to evaluate the packaging performance by applying the tool Packaperforma. 17th IAPRI World Conference on Packaging 2010. S. 245-250. [Mer information]

Licentiatavhandling

Dominic, C. (2006). Packaging Networks : a framework for integrating packaging suppliers in the demand chain. Lic.-avh. (sammanfattning), 2006. Lund: Lunds universitet. 51 s. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-08-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)