Forskarpresentation

Chris Dominic

Forskarpresentation

Chris Dominic

Universitetslektor i logistik

Forskningsämne: Industriell ekonomi

Chris Dominic tillhör forskargruppen Industriell Ekonomi och Hållbarlogistik och främst aktiv inom forskningsområdet Hållbarlogistik. Chris intresserar sig bland annat för Logistik, Supply Chain Management Förpackningslogistik, Spårbarhet, Förpacknings och Material Design Distributionslogistik Operationsmanagement och Forskningsmetodik.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Chris Dominic är engagerad i ett forskningsprojekt om Lokal Producerat Livsmedel, Distributionssystem inom dagligvaruhandel, Förpackningslogistik, Citylogistik och Förpackningsdesign.

LÄS MER OM

  • Publikationer

Konferensbidrag

Dominic, C. & Olsmats, C. (2019). Four-dimensional concurrent engineering : an extended theoretical framework integrating packaging. Four-dimensional concurrent engineering : an extended theoretical framework integrating packaging: IAPRI. S. 48-48. Länk [Mer information]
Dominic, C. & Johansson, J. (2017). Building network integration solutions for locally produced foods : new requirements on supply chain, logistics and packaging. International Agriculture Innovation and Cross-border EC Conference (IAICEC), Chiang Mai, Thailand, 18-19th October 2017. Chiang Mai. Länk [Mer information]
Dominic, C. (2010). Packaging logistics performance and how to evaluate the packaging performance by applying the tool packaperforma. 17th IAPRI World Conference on Packaging 2010. S. 245-250. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-12-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)