Forskarpresentation

Chris Dominic

Forskarpresentation

Chris Dominic

Universitetslektor i logistik

Forskningsämne: Industriell ekonomi

Chris Dominic tillhör forskargruppen Industriell Ekonomi och Hållbarlogistik och främst aktiv inom forskningsområdet Hållbarlogistik. Chris intresserar sig bland annat för Logistik, Supply Chain Management Förpackningslogistik, Spårbarhet, Förpacknings och Material Design Distributionslogistik Operationsmanagement och Forskningsmetodik.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Chris Dominic är engagerad i ett forskningsprojekt om Lokal Producerat Livsmedel, Distributionssystem inom dagligvaruhandel, Förpackningslogistik, Citylogistik och Förpackningsdesign.

LÄS MER OM

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-12-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)