Publikationer

Artiklar | Böcker | Doktorsavhandling | Konferensbidrag | Rapporter


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Blomqvist, C. (2008). Conversion of Electric Heating in Buildings : an Unconventional Alternative. Energy and Buildings, 40 (12), 2188-2195. 10.1016/j.enbuild.2008.06.012 [Mer information]
Karimipanah, T., Awbi, H., Sandberg, M. & Blomqvist, C. (2007). Investigation of air quality, comfort parameters and effectiveness for two floor-level air supply systems in classrooms. Building and Environment, 42 (2), 647-655. 10.1016/j.buildenv.2005.10.016 [Mer information]
Blomqvist, C. & Sandberg, M. (2004). Air Movements through Horizontal Openings in Buildings : A Model Study. The International Journal of Ventilation, 3 (1), 1-10. 10.1080/14733315.2004.11683898 [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Blomqvist, C. (2009). Kan man styra luftfördelningen i en byggnad med hjälp av ventilationssystemet?. Forskning (4), 46-46. [Mer information]

Böcker

Sandberg, M., Stymne, H., Blomquist, C. & Mattsson, M. (1995). Ventilation i funktion : En handledning för konsulter och kontrollanter. Gävle: Meyer information & förlag AB. 72 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Blomqvist, C. (2009). Distribution of Ventilation Air and Heat by Buoyancy Forces inside Buildings : an Experimental Study. Diss. (sammanfattning), 2009. Stockholm: KTH. xi, 56 s. Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Stymne, H., Emenius, G., Boman, C. & Blomqvist, C. (2007). Comparison between measured and simulated long term variation of ventilation in an extract ventilated house. Proceedings of IAQVEC 2007 : The 6th international conference on indoor air quality, ventilation & energy conservation in buildings. Vol. 3. S. 161-168. Länk [Mer information]
Björling, M., Stymne, H., Mattsson, M. & Blomqvist, C. (2007). Ventilation measurements combined with pollutant concentration measurements discriminates between high emission rates and insufficient ventilation. IAQVEC 2007 Indoor Air Quality Ventilation and Energy Conservation : sustainable Buildings. P. 2. S. 393-400. Länk [Mer information]
Blomqvist, C. & Sandberg, M. (2002). A Note on Air Movements through Horizontal Openings in Buildings. The 8th International Conference on Air Distribution in Rooms : Inividual Controlled Environment. [Mer information]
Blomqvist, C. & Sandberg, M. (2000). Spread of Gravity Currents in Multi Room Buildings. The 7th International Conference on Air Distribution in Rooms : Ventilation for Health and Sustainable Environment. [Mer information]
Blomqvist, C. & Sandberg, M. (1998). Transition from Bi-directional to Unidirectional Flow in a Doorway. ROOMVENT '98 : proceedings : 6th International Conference on Air Distribution in Rooms. Stockholm. [Mer information]
Blomqvist, C. & Sandberg, M. (1997). Measurements and Control of Air Movements within a Building. AIVC 18th Conference, proceedings of "Ventilation and Cooling". S. 427-436. [Mer information]
Blomqvist, C. & Sandberg, M. (1996). To what extent can one with mechanical ventilation control the air motions within a building. ROOMVENT'96 : 5th International Conference on Air Distribution in Rooms. [Mer information]

Rapporter

Björsell, N. & Blomqvist, C. (1998). Utveckling av nya system som ger möjlighet till flexibel behovsstyrning av luftflödena. Gävle: Högskolan i Gävle-Sandviken. 38 s. (FOU-rapport / Högskolan Gävle-Sandviken 40) [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-12-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)