Dan Wahlborg

Doktorand

E-post: dan.wahlborg@hig.se

Telefon: 070-191 38 54

Nuvarande arbetsuppgifter

Jag är doktorand i Inomhusmiljö med inriktning mot kemi och jag forskar på björkpollen och dess innehåll av det huvudsakliga allergenet Bet v 1.  Jag använder mig av en typ av ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) där allergenet från pollenkornen får adsorbera på PTFE-filter. Därefter fästs antikroppar på allergenet och efter flera efterföljande led ges tillslut en produkt som avger ljus, luminescens. Mängden ljus som avges går att mäta och är i direkt proportion till mängden allergen. Med den här metoden går det att mäta mängden Bet v 1 som avges från endast ett pollenkorn, vilket är världsunikt.

Den undervisning jag står för är i huvudsak kursen Miljökemi 7,5 hp som från och med 2017 ersätts av Miljö- och vattenkemi 7,5 hp.

Tidigare verksamhet

Studier, HiG, biologi och kemi, 2004-2006

Studier, Uppsala, ekotoxikologi, 2007-2008

Forskningsassistent, HiG, 2009

Länsstyrelsen Gävleborg, naturbevakare och viltvårdare, 2010-2012

Doktorand, HiG, Inomhusmiljö med inriktning mot kemi, 2013-


Senaste publikationerna

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-12-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)