Daniel Jonsson

 Universitetsadjunkt

E-post: daniel.jonsson@hig.se

Senaste publikationerna

Eriksson, O., Hadin, Å., Hennessy, J. & Jonsson, D. (2016). Life cycle assessment of horse manure treatment. Energies, 9 (12). 10.3390/en9121011 [Mer information]
Eriksson, O., Jonsson, D. & Hillman, K. (2016). Life cycle assessment of Swedish single malt whisky. Journal of Cleaner Production, 112 (1), 229-237. 10.1016/j.jclepro.2015.07.050 [Mer information]
Sergienko, O., Dinkelaker, N., Arrevaara, E., Kärnä, P., Sammalisto, K., Jonsson, D., Sorvari, J. & Serkkola, A. (2016). The concepts of resource efficiency and corporate environmental responsibility : a brief overview of the ERREC intensive week in St. Petersburg [Концепции ресурсной эффективности и корпоративной экологической ответственности: краткий обзор интенсивной недели по проекту ERREC в Санкт-Петербурге]. Scientific journal NRU ITMO, 4, 95-101. 10.17586/2310-1172-2016-9-4-95-101 [Mer information]
Hillman, K., Damgaard, A., Eriksson, O., Jonsson, D. & Fluck, L. (2015). Climate Benefits of Material Recycling : Inventory of Average Greenhouse Gas Emissions for Denmark, Norway and Sweden. Copenhagen, Denmark: Nordic Council of Ministers. 84 s. (TemaNord 2015:547) 10.6027/TN2015-547 [Mer information]
Hadin, Å., Eriksson, O. & Jonsson, D. (2015). Energi och växtnäring från hästgödsel : Förbehandling, rötning och biogödselavsättning. Gävle: Gävle University Press. 43 s. (FOU-rapport 42) Länk [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)