Eva Kellner

Eva Kellner

Fil Dr, universitetslektor i biologi

Disputerad inom växtfysiologi. Gymnasielärare

E-post: ekr@hig.se

Telefon: 026-64 87 50

Forskningsintresse - Ämnesdidaktik och professionellt lärande inom biologi

Projekt:

Professionellt lärande - undervisning och elevers lärande i biologi (2012-2015)

Under 2012 påbörjades ett longitudinellt aktionsforskningsprojekt tillsammans med verksamma lärare. Tyngdpunkten de två första åren låg på lärarnas kollegiala utveckling av undervisningen i biologi med ett progressionsperspektiv från åk 1-6. Från och med 2014 har projektet ett fokus mot hur förmågor och färdigheter stimuleras och bedöms. Finansierat av Högskolan i Gävle.

Pedagogical Content Knowledge (Ämnesdidaktik) and Subject Matter Knowledge in Mathematics and Science Education (2012-2013)

Projektet syftade till att skapa förutsättningar för University of Botswana och Högskolan i Gävle att samarbeta kring ämnes- och ämnesdidaktisk forskning, praxisnära forskning, undervisningsmetoder och kursutveckling inom matematik och naturvetenskap. I Sverige bedrevs bl.a. aktionsforskning med nio verksamma lärare inom biologi och matematik. Aktörssamverkansprojekt med University of Botswana. Finansierat av Sida, University of Botswana och Högskolan i Gävle

Kollegialt lärande om undervisning i biologi - fortbildning av verksamma lärare (2011-2012)

Under fortbildning i naturvetenskap introducerades verksamma lärare i ett ämnesdidaktiskt kollegialt lektionsplaneringsverktyg. Syftet var att studera och dokumentera hur verktyget användes för planering av lektioner och reflektion kring genomförda lektioner samt det eventuella lärandet. Finansierat av Högskolan i Gävle.

European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media (2005-2008)

Internationellt utvecklingsprojekt med syfte att bl.a. utveckla metoder, med inriktning mot språkliga metoder och Internet-användning, för att stimulera elevers kunskapsutveckling i naturvetenskap. EU finansierat Comenius-projekt.

Lärarstudenters ämnesdidaktiska utveckling under lärarutbildningen (2003-2006)

I projektet studerades hur lärarstudenter utvecklar ämnesdidaktiska kunskaper inom naturvetenskap under utbildningen. Inom ämnet biologi fokuserades på området fotosyntesen. VR-finansierat. 

Senaste publikationerna

Attorps, I. & Kellner, E. (2017). School-€“University Action Research : Impacts on Teaching Practices and Pupil Learning. International Journal of Science and Mathematics Education, 15 (2), 313-330. 10.1007/s10763-015-9686-6 [Mer information]
Kellner, E. & Attorps, I. (2015). Primary school teachers' concerns and needs in biology and mathematics teaching. NorDiNa : Nordic Studies in Science Education, 11 (3), 282-292. Länk [Mer information]
Kellner, E., Gullberg, A., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2011). Prospective teachers' initial conceptions about pupils difficulties in science and mathematics : a potential resource in teacher education. International Journal of Science and Mathematics Education, 9 (4), 843-866. 10.1007/s10763-010-9232-5 [Mer information]
Gullberg, A., Kellner, E., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2008). Prospective teachers’ initial conceptions about pupils’ understanding of science and mathematics. European Journal of Teacher Education, 31 (3), 257-278. 10.1080/02619760802208429 [Mer information]
Kellner, E. & Attorps, I. (2014). Kollegialt lärande om progression i biologi- och matematikundervisning. Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, 41 (4), 3-8. Länk [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-03-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)