Forskarpresentation

Eva Kellner

Forskarpresentation

Eva Kellner

Universitetslektor, Fil Dr

Forskningsämne: Biologi

Eva är disputerad inom växtfysiologi. Gymnasielärare. Forskningsintresse - ämnesdidaktik och professionellt lärande inom biologi.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-11-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)