Forskarpresentation

Eva Sahlin

Forskarpresentation

Eva Sahlin

Universitetslektor, Fil.Dr.

Forskningsämne: Samhällsbyggnad

Eva Sahlin tillhör forskargruppen Geospatial informationsveteskap och är främst aktiv inom naturgeografi. Eva Sahlin intresserar sig bland annat för landskapsutveckling [...]. Eva Sahlin forskar även inom kartografisk didaktik och har bland annat [...]

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Eva Sahlin engagerad i forskningsprojekt om geomorfologisk kartering av fjällen i Abisko. Syftet är att producera ett kartunderlag för forskning, turism och riskbedömning.

Ett annat spår är översvämningskartering [...]

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Sarady, M. & Sahlin, E. (2016). The influence of snow cover on ground freeze-thaw frequency, intensity, and duration : An experimental study conducted in coastal northern Sweden. Norsk Geografisk Tidsskrift, 70 (2), 82-94. 10.1080/00291951.2016.1154102 [Mer information]
Sahlin, E., Glasser, N., Jansson, K. & Hambrey, M. (2009). Connectivity analyses of valley patterns indicate preservation of a preglacial fluvial valley system in the Dyfi basin, Wales. Proceedings of the Geologists' Association, 120, 245-255. 10.1016/j.pgeola.2009.10.001 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Lim, N., Sahlin, E. & Brandt, S. (2018). A cartographic framework for visualising flood uncertainties. . [Submitted] [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-12-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)