Forskarpresentation

Fredrik Bökman

Forskarpresentation

Fredrik Bökman

Universitetslektor, Fil. Dr

Forskningsämne: Besluts-, risk- och policyanalys

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Andersson, H., Bökman, F., Wallhagen, M., Holmgren, M., Sörqvist, P. & Ahonen-Jonnarth, U. (2021). Anchoring effect in judgments of objective fact and subjective preference. Food Quality and Preference, 88. 10.1016/j.foodqual.2020.104102 [Mer information]
Bökman, F., Andersson, H., Sörqvist, P. & Ahonen-Jonnarth, U. (2021). The psychology of balancing gains and losses for self and the environment : Evidence from a carbon emission versus travel time tradeoff task. Journal of Environmental Psychology, 74. 10.1016/j.jenvp.2021.101574 [Mer information]
Hjelmblom, M., Paasch, J., Paulsson, J., Edlund, M. & Bökman, F. (2019). Towards Automation of the Swedish Property Formation Process : A Structural and Logical Analysis of Property Subdivision. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, 14 (1), 29-63. 10.30672/njsr.78170 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-10-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)