Publikationer


Artiklar | Doktorsavhandling | Rapporter


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Hed, G. & Bellander, R. (2006). Mathematical modelling of PCM air heat exchanger. Energy and Buildings, 38 (2), 82-89. 10.1016/j.enbuild.2005.04.002 [Mer information]

Doktorsavhandling

Hed, G. (2005). Service Life Estimations in the Design of a PCM Based Night Cooling System. Diss. , 2005KTH Research School. 80 s. Länk [Mer information]

Rapporter

Hed, G. (2000). Service Life Planning in Building Design. Gävle: Högskolan i Gävle. 72 s. (FOU-rapport 4) [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)