Publikationer

Artiklar | Konferensbidrag | Examensarbeten/uppsatser


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Milutinovic, G., Ahonen-Jonnarth, U., Seipel, S. & Brandt, S. (2019). The impact of interactive visualization on trade-off-based geospatial decision-making. International Journal of Geographical Information Science, 33 (10), 2094-2123. 10.1080/13658816.2019.1613547 [Mer information]
Milutinovic, G., Ahonen-Jonnarth, U. & Seipel, S. (2018). GISwaps: A New Method for Decision Making in Continuous Choice Models Based on Even Swaps. International Journal of Decision Support System Technology, 10 (3), 57-78. 10.4018/IJDSST.2018070104 [Mer information]

Konferensbidrag

Milutinovic, G. & Seipel, S. (2018). Visual GISwaps - an interactive visualization framework for geospatial decision making. Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications, VISIGRAPP 2018, Funchal, Madeira - Portugal, January 27-29, 2018: SciTePress. S. 236-243. 10.5220/0006610202360243 [Mer information]
Seipel, S., Milutinovic, G. & Andrée, M. (2016). 3D game technology in property formation. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016 : SGEM2016 Conference Proceedings : Book 2. S. 539-546. 10.5593/SGEM2016/B21/S08.068 [Mer information]

Examensarbeten/Uppsatser

Milutinovic, Goran (2015). A Comparison of Computer Tools for Influence Diagram Evaluation. Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen). 47 s. [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)