Iiris Attorps

Professor i matematikdidaktik
Docent vid Helsingfors universitet

E-post: iiris.attorps@hig.se

Telefon:
Direkt: 026-64 87 86
Mobil: 073-823 01 02

Aktuell forskning

Vid Högskolan i Gävle bedrivs sedan 2006 praxisnära forskning i matematikdidaktik från perspektivet förskola till högskola. Vår forskning kan beskrivas som en form av aktionsforskning, som tar sin utgångspunkt i den praktiska verksamheten.

Aktionsforskning kan ses som ett sätt att få kunskap om sin egen praktik och därigenom förutsättningar för att förändra densamma. Vår forskning har fokus på lärandesvårigheter i matematik speciellt kopplade till matematisk begreppsbildning och begreppsdefinition. Vi är också intresserade av att utveckla matematikundervisning med hjälp av olika pedagogiska verktyg och modeller.

"Learning Studies — Praxisnära forskning i matematik" vid Högskolan i Gävle är en forskningsmiljö som samordnar de flesta av de forskare, adjunkter och yrkesverksamma lärare som bedriver forskning inom vårt forskningsfält. För- närvarande har vi tre aktiva forskare och en forskarstuderande i matematikdidaktik i vår grupp.

Senaste publikationerna

Asami-Johansson, Y., Attorps, I. & Winsløw, C. (2019). Comparing mathematics education lessons for primary school teachers : case studies from Japan, Finland and Sweden. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. 10.1080/0020739X.2019.1614688 [Mer information]
Attorps, I. & Kellner, E. (2017). School-€“University Action Research : Impacts on Teaching Practices and Pupil Learning. International Journal of Science and Mathematics Education, 15 (2), 313-330. 10.1007/s10763-015-9686-6 [Mer information]
Attorps, I., Björk, K. & Radic, M. (2016). Generating the patterns of variation with GeoGebra : the case of polynomial approximations. International journal of mathematical education in science and technology, 47 (1), 45-57. 10.1080/0020739X.2015.1046961 [Mer information]
Kellner, E. & Attorps, I. (2016). Kollegialt lärande : aktionsforskning i biologi- och matematikundervisning. Ämnesdidaktiska utmaningar - inom matematik, naturvetenskap och teknik. Gävle: Gävle University Press. S. 61-74. Länk [Mer information]
Attorps, I. & Radic, M. (2016). Variationsteoretiskt perspektiv på matematikundervisningen. Ämnesdidaktiska utmaningar - inom matematik, naturvetenskap och teknik. Gävle: Gävle University Press. S. 15-26. Länk [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-01-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)