Publikationer

Vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DiVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Böcker | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker | Konferensbidrag | Rapporter


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Attorps, I. & Kellner, E. (2017). School-€“University Action Research : Impacts on Teaching Practices and Pupil Learning. International Journal of Science and Mathematics Education, 15 (2), 313-330. 10.1007/s10763-015-9686-6 [Mer information]
Attorps, I., Björk, K. & Radic, M. (2016). Generating the patterns of variation with GeoGebra : the case of polynomial approximations. International journal of mathematical education in science and technology, 47 (1), 45-57. 10.1080/0020739X.2015.1046961 [Mer information]
Attorps, I., Hector, S. & Radić, M. (2015). Creating the patterns of variation with GeoGebra when teaching derivative graphs for first year engineering students. International Journal of Engineering ,Science and Innovative Technology, 31 (6), 1605-1612. [Mer information]
Kellner, E. & Attorps, I. (2015). Primary school teachers' concerns and needs in biology and mathematics teaching. NorDiNa : Nordic Studies in Science Education, 11 (3), 282-292. Länk [Mer information]
Attorps, I., Björk, K., Radic, M. & Tossavainen, T. (2013). Varied ways to teach the definite integral concept. International Electronic Journal of Mathematics Education, 8 (2-3), 81-99. [Mer information]
Tossavainen, T., Attorps, I. & Väisänen, P. (2012). Some South African mathematics teachers' concept images of the equation concept. African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education, 16 (3), 376-389. [Mer information]
Tossavainen, T., Attorps, I. & Väisänen, P. (2011). On mathematics students' understanding of the equation concept. Far East Journal of Mathematical Education, 6 (2), 127-147. [Mer information]
Kellner, E., Gullberg, A., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2011). Prospective teachers' initial conceptions about pupils difficulties in science and mathematics : a potential resource in teacher education. International Journal of Science and Mathematics Education, 9 (4), 843-866. 10.1007/s10763-010-9232-5 [Mer information]
Viirman, O., Attorps, I. & Tossavainen, T. (2010). Different views - some Swedish mathematics students' concept images of the function concept. Nordisk matematikkdidaktikk, 15 (4), 5-24. [Mer information]
Gullberg, A., Kellner, E., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2008). Prospective teachers’ initial conceptions about pupils’ understanding of science and mathematics. European Journal of Teacher Education, 31 (3), 257-278. 10.1080/02619760802208429 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Bäckman, K. & Attorps, I. (2012). Teaching Mathematics in the Pre-school Context. Journal of US-China Education Review B, 1-16. [Mer information]
Attorps, I. & Johansson, E. (2008). Area och omkrets i förskoleklass. Nämnaren, 35 (1), 34-36. [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Kellner, E. & Attorps, I. (2014). Kollegialt lärande om progression i biologi- och matematikundervisning. Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, 41 (4), 3-8. Länk [Mer information]

Böcker

Attorps, I. & Kellner, E. (red.) (2008). Conceptions and beliefs in mathematics and science education including MAVI XIII. Gävle: University of Gävle. 97 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Attorps, I. (2006). Mathematics teachers' conceptions about equations. Diss. , 2006. Helsinki: University of Helsinki. 233 s. (Research report / University of Helsinki, Department of Applied Sciences of Education 266) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Kellner, E. & Attorps, I. (2016). Kollegialt lärande : aktionsforskning i biologi- och matematikundervisning. Ämnesdidaktiska utmaningar - inom matematik, naturvetenskap och teknik. Gävle: Gävle University Press. S. 61-74. Länk [Mer information]
Attorps, I. & Radic, M. (2016). Variationsteoretiskt perspektiv på matematikundervisningen. Ämnesdidaktiska utmaningar - inom matematik, naturvetenskap och teknik. Gävle: Gävle University Press. S. 15-26. Länk [Mer information]
Gullberg, A., Kellner, E., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2007). Lärarstudenters uppfattning om elevers begrepp om gas. Resultatdialog 2007 : forskning inom utbildningsvetenskap. Stockholm: Stockholm. S. 52-58. Länk [Mer information]
Gullberg, A., Kellner, E., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2007). Lärarstudenters uppfattning om elevers begrepp om gas. Ämnesdidaktik ur ett nationellt och internationellt perspektiv : rapport från Rikskonferensen i ämnesdidaktik 2006. Kristianstad: Kristianstad University Press. S. 133-142. [Mer information]
Attorps, I. (2007). Mathematics teachers' conceptions about concept learning in algebra. Current state of research on mathematical beliefs XII : proceedings of the MAVI-7 [i.e. MAVI-12] Workshop, May 25-28, 2006. Helsinki: University of Helsinki. [Mer information]

Konferensbidrag

Attorps, I., Nordlander, E. & Nordström, G. (2013). MST education in Swedish preschool. . [Mer information]
Attorps, I., Nordlander, E. & Nordström, G. (2013). MST-utbildning i den svenska förskolan. . Länk [Mer information]
Attorps, I., Björk, K., Radic, M. & Viirman, O. (2013). Teaching Inverse Functions at Tertiary level. CERME 8 : <em></em>Proceedings of the EightŠ Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Antalya: Middle East Technical University. S. 2524-2533. Länk [Mer information]
Attorps, I., Björk, K., Lingefjärd, T. & Radic, M. (2012). Application of Variation Theory in Teaching and Learning of Taylor Polynomials with GeoGebra. Proceedings of the 12th International Congress on Mathematics Education. Seoul. Korea. Seoul. Korea. S. 3479-3488. [Mer information]
Attorps, I., Björk, K. & Radic, M. (2011). The use of mathematics software in university mathematics teaching. The proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics education. Poland.  University of Rzeszow.. S. 2188-2197. Länk [Mer information]
Attorps, I. & Tossavainen, T. (2010). Erfarenheter av ”Learning Studies” som ett pedagogiskt verktyg i skola och högskola. Toisensa kohtaavat ainedidaktiikat [ Möte med ämnesdidaktik]. TampereTampereen yliopistopaino Oy - Juvenes Print. S. 25-33. [Mer information]
Attorps, I., Björk, K. & Radic, M. (2010). Improving undergraduate mathematics teaching. The proceedings of MADIF7; The 7th Swedish Mathematics  Education Research Seminar, Stockholm, January 26-27, 2010.. [Mer information]
Attorps, I., Björk, K., Radic, M. & Tossavainen, T. (2010). The Learning Study Model and the Teaching of the Definite Integral Concept. <em></em>Reports and Studies in Education, Humanities, and Theology. Joensuu: University of Eastern Finland. S. 77-86. Länk [Mer information]
Perkkilä, P., Aarnos, E. & Attorps, I. (2009). Finnish and Swedish children’s spontaneous mathematical  expressions inspired by pictures. The Proceedings of the conference MAVI-15. Ongoing research on beliefs in mathematics education.. S. 131-137. [Mer information]
Attorps, I. & Tossavainen, T. (2009). Is there always truth in equation?. Nordic Research in Mathematics Education. Proceedings from NORMA 08. Rotterdam: Sense Publishers. S. 143-149. [Mer information]
Attorps, I. & Tossavainen, T. (2009). On the equivalence relation in the students' concept image of equation. Perspectives on Mathematical Knowledge : Proceedings of MADIF6, The 6th Swedish Mathematics Education Research Seminar Stockholm, January 29-30, 2008. Linköping: LiU-Tryck. S. 118-119. [Mer information]
Attorps, I. (2009). Ongoing research in mathematics education in school context. Perspectives on mathematical knowledge : proceedings of MADIF 6 : the 6th Swedish Mathematics Education Research Seminar, Stockholm, January 29-30, 2008. Linköping: LiU-Tryck. S. 116-117. [Mer information]
Attorps, I. (2007). Concept definition and concept image : in the case of equations. Ämnesdidaktik ur ett nationellt och internationellt perspektiv : rapport från Rikskonferensen i ämnesdidaktik. Kristianstad: Kristianstad University Press. S. 89-98. [Mer information]
Attorps, I. & Tossavainen, T. (2007). Is there equality in equation?. European research in mathematics education 5 : proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics education : Larnaca, Cyprus 22- 26 February 2007. Länk [Mer information]
Kellner, E., Gullberg, A., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2007). Prospective teachers' initial conceptions of pupils' difficulties : holistic view of concepts in science and matematics. ESERA 2007 : European Science Education Research Association International Conference in Malmö, Sweden, August 21-25, 2007. [Mer information]
Attorps, I. (2005). Secondary school teachers’ conceptions about algebra teaching. . Länk [Mer information]
Attorps, I. (2004). Secondary school teachers’ pedagogical content knowledge. Proceedings of the Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME). Volume 1. Norge: University College. [Mer information]
Attorps, I. (2003). Teachers’ image of the "equation" concept. CERME 3: Third Conference of the European Society for Research in Mathematics education. Länk [Mer information]
Attorps, I. (2002). Teachers’ knowledge about the equation concept. International group for the psychology of mathematics education PME 26. S. 1-335. [Mer information]

Rapporter

Attorps, I. (2005). Definitions and Problem Solving : Problem Solving in Mathematics Education Proceedings of the ProMath meeting June 30- July 2, 2004 in Lahti, Finland. Helsinki: Yliopistopaino. 13 s. (Research Report 261) [Mer information]
Thorén, I., Kellner, E., Gullberg, A. & Attorps, I. (2005). Developing transformative pedagogical content knowledge in science and mathematics teacher education. Stockholm: Swedish Council for the Renewal of Higher Education. 27 s. Länk [Mer information]
Attorps, I. (2003). Uppfattningar hos lärare av ekvationsbegreppet. Helsinki: Hakapaino. 15 s. (Tutkimuksia 241) [Mer information]
Attorps, I. (2001). Matematikdidaktik för blivande 4-9-lärare. Uppsala: Universitetstryckeriet. 13 s. (HS-INSTITUTIONENS SKRIFTSERIE 5) [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)