Jan Grenholm

Universitetsadjunkt, elektronik

E-post: jan.grenholm@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 89 29
Mobil: 070-648 98 80

Aktuell forskning

Sammanfattning av aktuell forskning.

Senaste publikationerna

Nordlander, E. & Grenholm, J. (2016). Teknik i skolan – en utmaning för samhället. Ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik. Gävle: Gävle University Press. S. 133-151. Länk [Mer information]
Grenholm, J. & Nordström, G. (2016). Vad innebär naturvetenskap och teknik i förskolans verksamhet?. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur. S. 61-74. [Mer information]
Grenholm, J. & Nordlander, E. (2015). Technology education for a girl? My daddy told me to!. . Länk [Mer information]
Grenholm, J. & Nordlander, E. (2014). Talking about the future : What makes secondary-school students choose or avoid a technology career?. Technology Education : Learning for Life. Sydney, Australia: Griffith University. S. 87-95. Länk [Mer information]
Grenholm, J. (2016). Teknik eller inte? : Attityder och intressen bakom grundskoleelevers val av framtida studievägar. Lic.-avh. , 2016. Karlstad: Karlstads universitet. 133 s. (Karlstad University Studies 3) Länk [Mer information]

Jan Grenholm

Abstract: Educational choices for 14-15 year old girls who participated in a technical summer school were studied. Statistics from 6 years of summer school are compared with statistics of educational choices among all girls in the municipality. The study shows that summer-school girls are more inclined to make educational choices towards technical programs than the other girls.


Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-01-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)