Publikationer

Artiklar | Böcker | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker | Konferensbidrag | Rapporter


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Odelstad, J. (2019). Joining conceptual systems - three remarks on TJS. Filosofiska Notiser, 6 (1), 77-131. Länk [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (2011). Stratification of normative systems with intermediaries. Journal of Applied Logic, 9 (2), 113-136. 10.1016/j.jal.2010.01.002 [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (2008). Intermediaries and intervenients in normative systems. Journal of Applied Logic, 6 (2), 229-250. 10.1016/j.jal.2007.06.010 [Mer information]
Odelstad, J. & Boman, M. (2004). Algebras for Agent Norm-Regulation. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 42 (1-3), 141-160. 10.1023/B:AMAI.0000034525.49481.4a [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (2004). Normative Positions within an Algebraic Approach to Normative Systems. Journal of Applied Logic, 2 (1), 63-91. 10.1016/j.jal.2004.01.004 [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (2004). Normative Systems and Their Revision : An Algebraic Approach. Artificial Intelligence and Law, 11 (2-3), 81-10. 10.1023/B:ARTI.0000046005.10529.47 [Mer information]

Böcker

Odelstad, J. (2002). Intresseavvägning. En beslutsfilosofisk analys med tillämpning på planering. Thales. 409 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Odelstad, J. (2008). Many-Sorted Implicative Conceptual Systems. Diss. (sammanfattning), 2008. Stockholm: Department of Computer and Systems Sciences, Royal Institute of Technology. xiv, 61 s. (Report series / Department of Computer & Systems Sciences 08-012) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Odelstad, J. & Lindahl, L. (2013). The Theory of Joining-Systems. Handbook of Deontic Logic and Normative Systems. London: College Publications. S. 545-634. [Mer information]
Hjelmblom, M. & Odelstad, J. (2009). jDALMAS: A Java/Prolog Framework for Deontic Action-Logic Multi-Agent Systems. Agent and Multi-Agent Systems : Technologies and Applications. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. S. 110-119. 10.1007/978-3-642-01665-3_12 [Mer information]

Konferensbidrag

Ahonen-Jonnarth, U. & Odelstad, J. (2010). Simulation as a tool for the evaluation of forest management treatments. ESM'2010 - The 2010 European Simulation and Modelling Conference. Ghent: EUROSIS-ETI. S. 426-433. [Mer information]
Odelstad, J. (2009). An essay on msic-systems. Normative Multi-Agent Systems. Dagstuhl, Germany: Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum fuer Informatik. Länk [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (2008). Strata of intervenient concepts in normative systems. Deontic Logic in Computer Science : 9 th International Conference, DEON 2008, Luxembourg, Luxembourg, July 15-18, 2008. Proceedings. Berlin, Heidelberg: Springer. S. 203-217. doi:10.1007/978-3-540-70525-3_16 [Mer information]
Odelstad, J. (2007). Agents, norms and forest cleaning. Normative multi-agent systems : Dagstuhl seminar 07122, 18.03. - 23.03.2007. S. 15-. Länk [Mer information]
Ahonen-Jonnarth, U. & Odelstad, J. (2006). Evaluation of simulations with conflicting goals with application to cleaning of young forest stands. Proceedings of ISC 2006 (Forth International Industrial Simulation Conference). S. 498-503. [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (2006). Intermediate Concepts in Normative Systems. DEON 2006, LNAI 4048. Berlin: Springer. S. 187-200. [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (2006). Open and closed intermediaries in normative systems. Legal knowledge and information systems : JURIX 2006: the Nineteenth Annual Conference. Amsterdam: IOS Press. S. 91-99. Länk [Mer information]
Odelstad, J. (2003). An Abstract Architecture for Norm-Regulated Agents. Promote IT 2003. [Mer information]
Odelstad, J. (2002). Norms for Multi-Agent Systems - The Representation Problem. Promote IT 2002. [Mer information]
Odelstad, J. & Lindahl, L. (2002). The Role of Connections as Minimal Norms in Normative Systems. Legal Knowledge and Information Systems. [Mer information]

Rapporter

Odelstad, J. (2017). Likvärdigt arbete och teorin om mellanbegrepp. 51 s. (FOU-rapport 46) Länk [Mer information]
Odelstad, J. (2017). Om beslutsteoretiska verktyg vid tillståndsprövning av vindkraft. Gävle: Gävle University Press. 73 s. (FOU-rapport 47) Länk [Mer information]
Ahonen-Jonnarth, U. & Odelstad, J. (2005). Simulation of cleaning of young forest stands. 25 s. (Reports from Creativ Media Lab, University of Gävle 2005:2) [Mer information]
Larsson, P., Lehnbom, J., Ahonen-Jonnarth, U. & Odelstad, J. (2004). Beståndssimulering. Delrapport inom projektet Skogssimulering : Beskrivning av programmet Beståndssimulator 1.0. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-12-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)