Jesper M. Paasch

Jesper M. Paasch

Universitetslektor i lantmäteriteknik, Tekn. dr

Lantmätarprogrammet / forskargrupp Geospatial Informationsvetenskap

Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad
Akademin för teknik och miljö

Rum: 11:210

E-post: jesper.paasch@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Mobil: 072-015 47 01

 

Forskar-id: ORCID

Researchgate

Aktuell forskning

Jesper Paasch deltar i ett forskningssamarbete med bland annat Lantmäteriet och forskare från KTH om 3D visualiseringar för att stödja handläggningsprocessen inom till exempel fastighetsbildning. Forskningen bedrivs som en del av testbäddsprojektet "Smarta plan-, bygg-, förvaltnings- och nyttjandeprocesser över hela livscykeln" med stöd från den nationella satsningen Smart Build Environment

Han deltar i ett forskningssamarbete med Malmö högskola om vilka faktorer som motiverar deltagare att medverka i framtagandet av standarder inom geodataområdet.

Senaste publikationerna

Hjelmblom, M., Paasch, J., Paulsson, J., Edlund, M. & Bökman, F. (2019). Towards Automation of the Swedish Property Formation Process : A Structural and Logical Analysis of Property Subdivision. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, 14 (1), 29-63. 10.30672/njsr.78170 [Mer information]
Kitsakis, D., Paasch, J., Paulsson, J., Navratil, G., Vučić, N., Karabin, M., El-Mekawy, M., Koeva, M., Janecka, K., Erba, D., Alberdi, R., Kalantari, M., Yang, Z., Pouliot, J., Roy, F., Montero, M., Alvarado, A. & Karki, S. (2018). 3D Cadastres Best Practices, Chapter 1: Legal foundations. FIG Congress 2018 : Proceedings. Copenhagen: International Federation of Surveyors, FIG. Länk [Mer information]
Dimopooulou, E., Karki, S., Miodrag, R., de Almeida, J., Griffith-Charles, C., Thompson, R., Ying, S., Paasch, J. & van Oosterom, P. (2018). 3D Cadastres Best Practices, Chapter 2: Initial Registration of 3D Parcels. FIG Congress 2018 : Proceedings. Copenhagen: International Federation of Surveyors, FIG. Länk [Mer information]
Andrée, M., Paasch, J., Paulsson, J. & Seipel, S. (2018). BIM and 3D property visualisation. FIG Congress 2018 : Proceedings. Länk [Mer information]
Paasch, J. (2018). Bogomtale - Best Practices 3D Cadastres. Den danske Landinspektørforening (DdL). Fagbladet Landinspektøren. Den danske Landinspektørforening (DdL). S. 34-34. Länk [Mer information]
Publicerad av: Jesper Paasch Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-01-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)