Jesper M. Paasch

Jesper M. Paasch

Universitetslektor i lantmäteriteknik, Tekn. dr

Lantmätarprogrammet / forskargrupp Geospatial Informationsvetenskap

Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad
Akademin för teknik och miljö

Rum: 11:210

E-post: jesper.paasch@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Mobil: 072-015 47 01

 

Forskar-id: ORCID

Researchgate

Aktuell forskning

Jesper Paasch deltar i ett forskningssamarbete med bland annat Lantmäteriet och forskare från KTH om 3D visualiseringar för att stödja handläggningsprocessen inom till exempel fastighetsbildning. Forskningen bedrivs som en del av testbäddsprojektet "Smarta plan-, bygg-, förvaltnings- och nyttjandeprocesser över hela livscykeln" med stöd från den nationella satsningen Smart Build Environment

Han deltar i ett forskningssamarbete med Malmö högskola om vilka faktorer som motiverar deltagare att medverka i framtagandet av standarder inom geodataområdet.

Senaste publikationerna

Larsson, K., Paasch, J. & Paulsson, J. (2019). Representation of 3D cadastral boundaries : From analogue to digital. Land use policy. [Accepted] [Mer information]
Hjelmblom, M., Paasch, J., Paulsson, J., Edlund, M. & Bökman, F. (2019). Towards Automation of the Swedish Property Formation Process : A Structural and Logical Analysis of Property Subdivision. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, 14 (1), 29-63. Länk [Mer information]
Paasch, J., Larsson, K., Ågren, U. & Bohlin, J. (2019). Var finns utbildningarna?. Kart och Bildteknik (3), 12-13. Länk [Mer information]
Sandgren, U., Rannestig, E., Wasström, C. & Paasch, J. (2019). Infrastruktur för geografiska data. Geografisk inforemationsbehandling : Teori, metoder och tillämpningar. Studentlitteratur AB. S. 39-57. [Mer information]
Lundsten, J. & Paasch, J. (2019). The individuals’ participation in standards setting : role, influence, and motivation. Shaping the Future Through Standardization. IGI Global. [Mer information]
Publicerad av: Jesper Paasch Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-01-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)