Jesper M. Paasch

Jesper M. Paasch

Universitetslektor i lantmäteriteknik, Tekn. dr

Lantmätarprogrammet / forskargrupp Geospatial Informationsvetenskap

Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad
Akademin för teknik och miljö

Rum: 11:210

E-post: jesper.paasch@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Mobil: 072-015 47 01

 

Forskar-id: ORCID

Researchgate

Aktuell forskning

Jesper Paasch deltar i ett forskningssamarbete med bland annat Lantmäteriet och forskare från KTH om 3D visualiseringar för att stödja handläggningsprocessen inom till exempel fastighetsbildning. Forskningen bedrivs som en del av testbäddsprojektet "Smarta plan-, bygg-, förvaltnings- och nyttjandeprocesser över hela livscykeln" med stöd från den nationella satsningen Smart Build Environment

Han deltar i ett forskningssamarbete med Malmö högskola om vilka faktorer som motiverar deltagare att medverka i framtagandet av standarder inom geodataområdet.

Senaste publikationerna

Proxy error: 500

Message: Proxy failed

Publicerad av: Jesper Paasch Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-01-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)