Forskarpresentation

Jesper Paasch

Forskarpresentation

Jesper Paasch

Docent i lantmäteriteknik, universitetslektor, tekn. dr.

Forskningsämne: Samhällsbyggnad

AKTUELL FORSKNING

  • Leveransspecifikationer för Geodata-BIM

Forskningsprojekten bedrivs med stöd från den nationella satsningen Smart Build Environment  

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Paasch, J. (2012). Standardization of Real Property Rights and Public Regulations : The Legal Cadastral Domain Model. Diss. (sammanfattning), 2012. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 37 s. (Trita-FOB-PHD 2012:4) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Sandgren, U., Rannestig, E., Wasström, C. & Paasch, J. (2019). Infrastruktur för geografiska data. Geografisk inforemationsbehandling : Teori, metoder och tillämpningar. Studentlitteratur AB. S. 39-57. [Mer information]
Lundsten, J. & Paasch, J. (2019). The individuals’ participation in standards setting : role, influence, and motivation. Shaping the Future Through Standardization. IGI Global. [Mer information]
Kitsakis, D., Paasch, J., Paulsson, J., Navratil, G., Vučić, N., Karabin, M., El-Mekawy, M., Koeva, M., Janečka, K., Erba, D., Alberdi, R., Kalantari, M., Yang, Z., Pouliot, J., Roy, F., Montero, M., Alvarado, A. & Karki, S. (2018). Chapter 1. Legal Foundations. Best Practices 3D Cadastres - Extended version. Copenhagen, Denmark: International Federation of Surveyors. S. 1-66. Länk [Mer information]
Kitsakis, D., Paasch, J., Paulsson, J., Navratil, G., Vučić, N., Karabin, M., El-Mekawy, M., Koeva, M., Janečka, K., Erba, D., Alberdi, R., Kalantari, M., Yang, Z., Pouliot, J., Roy, F., Montero, M., Alvarado, A. & Karki, S. (2018). Chapter 1. Legal Foundations. Best Practices 3D Cadastres - Printed version. Copenhagen, Denmark: International Federation of Surveyors. S. 1-18. Länk [Mer information]
Dimopooulou, E., Karki, S., Roić, M., Duarte de Almeida, J., Griffith-Charles, C., Thompson, R., Ying, S., Paasch, J. & Oosterom, P. (2018). Chapter 2. Initial Registration of 3D Parcels. Best Practices 3D Cadastres - Extended version. Copenhagen, Denmark: International Federation of Surveyors. S. 67-94. Länk [Mer information]
Dimopooulou, E., Karki, S., Roić, M., Duarte de Almeida, J., Griffith-Charles, C., Thompson, R., Ying, S., Paasch, J. & Oosterom, P. (2018). Chapter 2. Initial Registration of 3D Parcels. Best Practices 3D Cadastres - Printed version. Copenhagen, Denmark: International Federation of Surveyors. S. 19-27. Länk [Mer information]
Paasch, J. & Larsson, K. (2018). Utbildningsverksamhet inom geodataområdet. Sveriges Kartläggning : Tillägg 2008-2017. Gävle: Kartografiska Sällskapet. S. 132-137. Länk [Mer information]
El-Mekawy, M., Paasch, J. & Paulsson, J. (2016). Integration of legal aspects in 3D cadastral systems. 3D Printing: Breakthroughs in Research and Practice. IGI Global. S. 119-144. 10.4018/978-1-5225-1677-4.ch006 [Mer information]
Paasch, J. (2011). Standardization of Real Property Rights and Public Regulations : A Terminological Approach. EURAS Yearbook of Standardization, Vol. 6. München: Accedo. S. 575-595. [Mer information]
Paasch, J. (2008). Real property transactions : An approach towards standardisation of legal issues. Real Property Transactions : Procedures, Transaction Costs and Models. Amsterdam: IOS Press. S. 167-181. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)